veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

KOTI

Asunto-osakeyhtiöllä tappioita – veroilmoitus tappiovuodelta kannattaa antaa

Asunto-osakeyhtiöllä tappioita – veroilmoitus tappiovuodelta kannattaa antaa
17.10.2019

Taloyhtiön ei ole pakko tehdä veroilmoitusta tappion vahvistamista varten. Verohallinto kuitenkin suosittelee, että tappiolliselta tilikaudelta tehtäisiin veroilmoitus. Näin tappiot saadaan Verohallinnon järjestelmiin, ja ne otetaan automaattisesti huomioon, jos asunto-osakeyhtiölle jonain vuonna tulee verotettavaa tuloa ja veroilmoitus on tehtävä.

Jos tappiovuodelta ei ole tehty veroilmoitusta ja myöhemmältä voitolliselta tilikaudelta tehdään veroilmoitus, Verohallinnon ohjeistuksen mukaan tappiovuodelle on tehtävä oikaisuvaatimus, jotta tappio voidaan huomioida.

Oikaisuvaatimus pitää tehdä verotuksen oikaisulautakunnalle kolmen vuoden kuluessa verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta. Esimerkiksi verovuotta 2019 koskevan oikaisuvaatimuksen on oltava perillä Verohallinnossa vuoden 2022 loppuun mennessä.

Verohallinto antoi suosituksensa veroilmoituksen tekemisestä tappiovuodelta ensimmäisen kerran verovuodelta 2018.

Ennen verovuotta 2018 syntyneistä tappioista oikaisuvaatimuksen tekeminen ei ole välttämätöntä, jotta se voitaisiin ottaa huomioon Verohallinnossa. Jos ennen verovuotta 2018 syntyneen tappion käyttövuodelta tehdään veroilmoitus, veroilmoitukseen voidaan liittää jäljennökset vanhoista tilinpäätöksistä tappiovuodesta alkaen sekä selvitys tappion käyttämisestä aiempina vuosina.

Toinen vaihtoehto on tehdä tappiovuodelle oikaisuvaatimus, jos oikaisuvaatimuksen määräaikaa on vielä jäljellä. Verovuotta 2016 ja sitä aiempia verovuosia koskeva oikaisuvaatimuksen määräaika on viisi vuotta verovuoden verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta. Verovuodesta 2017 alkaen oikaisuvaatimuksen määräaika on kolme vuotta verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta.

Jos tappio on vahvistettu Verohallinnossa, myös tappiovuotta seuraavilta vuosilta, joina tappiota voidaan mahdollisesti käyttää, kannattaa yleensä tehdä veroilmoitus, vaikka se ei olekaan pakollista. Jos veroilmoituksia ei kaikilta tappion mahdollisilta käyttövuosilta ole tehty ja veroilmoitus on pakko tehdä joltain vuodelta, jona tappiota voitaisiin käyttää, veroilmoitukseen on liitettävä jäljennökset vanhoista tilinpäätöksistä tappiovuodesta alkaen sekä selvitys tappion käyttämisestä aiempina vuosina.

Minna Petäinen

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti