veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

KOTI

Asunto-osakeyhtiö myy pörssiosakkeita – mitä veroseuraamuksia kaupasta tulee?

Asunto-osakeyhtiö myy pörssiosakkeita – mitä veroseuraamuksia kaupasta tulee?
17.9.2021

Olen osakkaana asunto-osakeyhtiössä, joka omistaa Sampo Oyj:n osakkeita. Osakkeiden arvo on noussut 1990-luvulta huomattavasti verrattuna niiden hankintahintaan. Kyseessä on aivan tavallinen asunto-osakeyhtiö, jolla ei ole pörssiosinkojen lisäksi muita tuloja kuin vastikkeet osakkeenomistajilta.

Millaisia veroseuraamuksia asunto-osakeyhtiölle on näiden pörssiosakkeiden myynnistä? Entä, mitä veroja seuraisi siitä, että pörssiosakkeet luovutettaisiin suoraan osakkaiden omistukseen? 

Verojuristi Harri Rajala vastaa: 

Pörssiosakkeiden myyntivoitto on asunto-osakeyhtiölle veronalaista tuloa. Asunto-osakeyhtiö maksaa voitoistaan veroa 20 prosenttia. Jotta asunto-osakeyhtiölle ei syntyisi veronalaista voittoa, kannattaa pohtia esimerkiksi hoitovastikkeen pienentämistä kyseiseltä vuodelta tai muita keinoja isännöitsijän kanssa. 

Asunto-osakeyhtiö ei voi käyttää voittoa laskettaessa hankintameno-olettamaa (20/40), eikä sen saamaan myyntivoittoon sovellu myöskään pienten luovutusten verovapaus, jota koskevaa sääntöä sovelletaan vain yksityishenkilöihin ja kuolinpesiin. Viimeksi mainituissa tilanteissa luovutusvoitto on verovapaa, jos kaiken kalenterivuoden aikana luovutetun omaisuuden luovutushinnat ovat yhteensä enintään 1 000 euroa.

Jos pörssiosakkeita ei myydä, vaan ne luovutetaan osakkaille osinkona ”in natura”, sellaisenaan osakkeina, verotetaan niiden arvonnousu asunto-osakeyhtiössä samalla tavalla kuin niitä myytäessä. 

Osakkeen käypä arvo verotetaan osakkaan normaalisti listaamattomasta osakeyhtiöstä saamana osinkotulona. Lisäksi osakas maksaa osakkeen käyvästä arvosta 1,6 prosenttia varainsiirtoveroa.  

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti