veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

KOTI

Tutkimus: Koulujen erot näkyvät asuntohinnoissa

Tutkimus: Koulujen erot näkyvät asuntohinnoissa
5.12.2014

Peruskoulujen väliset erot vaikuttavat asuntojen hintoihin Helsingissä, kertoo tuore tutkimus.

Lapsen lähikoulu määräytyy Helsingissä perheen osoitteen perusteella. Asuinpaikan valinnalla perhe voi siis varmistaa, että lapsi pääsee tiettyyn kouluun.

Tutkimuksessa tarkasteltiin, johtaako lähikouluperiaate siihen, että koulujen mahdolliset erot heijastuvat asuntojen hintoihin.

Tutkijat vertasivat samankaltaisten asuntojen hintoja eri oppilaaksiottoalueilla. Näin voitiin päätellä, ovatko vanhemmat valmiita maksamaan lisähintaa tietyistä koulun ominaisuuksista. Tutkittavana oli 4 000 asuntokauppaa oppilaaksiottoalueiden rajojen läheisyydessä.

Tutkimustulosten mukaan koulujen oppimistulokset heijastuvat selvästi asuntojen hintoihin. Mitä paremmat oppimistulokset, sitä korkeammat ovat asuntojen hinnat koulun oppilaaksiottoalueella. Kun oppimistulokset nousevat keskimääräisestä parhaaseen kymmeneen prosenttiin, asuntojen hinnat nousevat keskimäärin 2,5 prosenttia.

Vaikutus on suurin piirtein sama kuin Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa, joissa koulujen väliset erot ovat Suomea suurempia.

Sen sijaan koulun erityisoppilaiden tai vieraskielisten oppilaiden osuus ei vaikuta alueen asuntohintoihin Helsingissä. Tutkijoiden mukaan vaikuttaa siltä, että asunnonostajille on tärkeää koulun oppilaiden sosioekonominen tausta, ei niinkään koulun vaikutus oppimiseen.

Tutkimuksen tekivät johtava ekonomisti Mika Kortelainen ja erikoistutkija Tuukka Saarimaa Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta sekä erikoistutkija Oskari Harjunen Helsingin kaupungin tietokeskuksesta.

Ulla Simola

Rahat, verot, työ & eläke, koti