veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

Onko bitcoinilla todellista arvoa?

Hannu Nummiaro
Hannu Nummiaro

Säästä kaikilla keleillä

Hannu Nummiaro on yksityistalouden ekonomisti ja sijoittamisen asiantuntija LähiTapiolassa. Seuraa Twitterissä @HannuNummiaro

Yleinen kritiikki on, että bitcoinilla ei ole mitään käyttöarvoa, kuten esimerkiksi kullalla on koruna. Mutta rahoitushistoria osoittaa, että raha ei vaadi käyttöarvoa. Joissain kulttuureissa on käytetty rahana simpukoita tai koiran hampaita. Sosiaalinen käytäntö luo vaihtoarvon.

Ei nykyisillä seteleilläkään ole käyttöarvoa. Ennen paperirahan sai vaihdettua kultaan, mutta nykyisin kyse on vain luottamuksesta sen käypyyteen. Luottamusta on vahvistettu määräämällä raha ns. lailliseksi maksuvälineeksi, joka on pakko hyväksyä maksuksi.

Tarkasteltaessa bitcoinin arvoa vaihdon välineenä ratkaisevaa on verkoston koko ja transaktioiden volyymi. Bitcoin-osoitteet ovat jatkaneet kasvua. Paypal, Visa ja Mastercard ovat mahdollistamassa maksamisen bitcoineilla. Kehitys tukee bitcoinin arvoa vaihdon välineenä, mutta tarkka arvo on vaikea määrittää.

Keskustelu bitcoinista maksuvälineenä on hiipunut, mutta sijoituskohteena kasvanut. Se nähdään hajauttavana sijoitusluokkana ja niukkuuden lisäarvoa nauttivana digikultana. Tässä suhteessa bitcoin vertautuukin hyvin kultaan, jota ei enää käytetä maksuvälineenä, vaan sijoituskohteena.

Bitcoinin arvonmääritys ei ole helppoa, sillä korot, osingot tai vuokrat puuttuvat. Tarkastelen muutamia käytännön arvostusmenetelmiä. Investointipankki J.P.Morgan käytti raportissaan helmikuussa 2021 kolmea arvostusmenetelmää

 • Pitkän ajan tavoitehinta $146k
  • Menetelmänä on määrittää bitcoinille hinta, jolla sen markkina-arvoa on yhtä suuri kuin yksityisten omistaman kullan markkina-arvo. Tavoitehinta sisältää oletuksen, että bitcoinin volatiliteetti laskee kullan volatiliteettia vastaavaksi, jolloin niiden näyttämät riskipääomat olisivat yhtä suuret.
  • Bitcoinin ja kullan markkina-arvojen vertaaminen on markkinoiden yleisin arvostusperiaate. Sijoituskysyntä oletetaan samaksi, vaikka tuote on eri. Epäselvää on, että ajatellaanko kullan kysynnän säilyvän ennallaan vai bitcoinin syrjäyttävän sen salkuista.
 • ”Oikean arvon” yläraja $25k
  • Menetelmänä on määrittää bitcoinille hinta, jolla sen riskipääoma nykyisillä volatiliteeteillä on yhtä suuri kuin kullalla.
  • Edellisen menetelmän tapaan sijoituskysyntää tarkastellaan sijoitussalkkujen riskienhallinnan kautta.
 • ”Oikean arvon” alaraja $11k
  • Menetelmänä on louhintakustannus, joka muodostuu pääosin energiasta ja tietokoneista.
  • Yleisesti hyväksytty menetelmä, joka on käytännössäkin toiminut yliarvostuksen signaalina. Bitcoinin hinta kuitenkin määräytyy enemmän ostajien ja myyjien tasapainottama kuin kirjanpitokustannusten perusteella.

Säilytysyhteisö BNY Mellon tarkasteli analyysissään kolmea bitcoinin arvostusmenetelmää, joista verkostovaikutus ja louhintakustannus on jo mainittu yllä. Kolmas menetelmä oli varanto/virta -malli (S2F eli Stock-to-Flow), jolla mallinnetaan niukkuuden arvoa. Näitä malleja1 on kaksi erilaista

 • S2F malli vuoteen 2024 asti $100k
  • Menetelmänä on mallintaa bitcoinin hintaa noin neljän vuoden välein hyppäävän varanto/virta-suhteen funktiona ja ennustaa sen perusteella tulevaisuutta. Vuoteen 2024 mennessä malli ennustaa $100k, jonka jälkeen $1000k.
  • Lähtökohta on kiinnostava, mutta mallissa on puutteita. Malli huomioi tarjonnan niukkuuden, mutta ei ota kantaa kysyntään. Historiallisen kehityksen jatkuminen ikuisesti on hyvin vahva oletus. Kryptovaluuttojen merkityksen kasvaessa sääntelyllä voidaan pyrkiä rajoittamaan kysyntää, koska huolet talletuspaosta ja keskuspankkien tuloksista lisääntyvät.
 • S2FX malli vuoteen 2024 asti $288k
  • Menetelmä lisää kullan ja hopean samaan malliin ja olettaa bitcoinin käyttäytyvän tulevaisuudessa kuten ne nykyisin. Lisäksi hintaklusterit on nimetty vaihtuvan bitcoin narratiivin perusteella.
  • Malli sanoo selitysasteeksi 99,7%, johon luottamukseni on 0%. Kvantti toimii, kunnes ei toimi.

Aiemmassa artikkelissani tarkastelin sijoitusmarkkinoiden odotuksia bitcoinille viiden vuoden tähtäimellä. Tuottojakauma perustui USA:n sijoitusneuvojien näkemyksiin, joita täydensin tunnettujen bitcoin visionäärien ennusteilla2. Markkina-odotus $66k asettuu viidellä arvostusmenetelmällä saadun haarukan $11-288k alapäähän.

Muutama luomistani skenaarioista kuitenkin osuu lähellä eri arvostusmenetelmiä. Louhintakustannus $11k on lähellä skenaariota ”disruptio yliarvioitu” $7k. S2FX mallin $288k ei paljon eroa visionääreille laskemastani ennusteesta $257k. Lisäksi visionäärien villein ennuste $1000k vastaa tarkalleen S2F mallia vuoden 2024 jälkeen.

Joko bitcoin-spesialistit ovat kompastumassa omaan näppäryyteensä tai sijoittajat eivät vieläkään tajua digikullan kimallusta.

Hannu Nummiaro

Mitä 100k tarkoittaa?

1k = 1 000
10 k = 10 000
100 k = 100 000 jne.

1Molemmat on julkaissut PlanB, Twitter @100trillionUSD

2Lähteinä The Bitwise/ETF Trends 2021 Benchmark Survey of Financial Advisor Attitudes Toward Cryptoassets ja https://www.bitcoinprice.com/predictions/. Sijoitusneuvojat suhtautunevat keskimääräistä myönteisemmin bitcoiniin, koska heillä vakavaraisuussääntely ja vastuullisen sijoittamisen periaatteet rajoittanevat vähemmän päätöksentekoa. Toisaalta kyselyn jälkeen bitcoin on noussut 160%, mikä on oletettavasti nostanut nykyistä markkina-odotusta.

Kommentit (1)
 
 • Aatos Hallipelto 8.4.2021 11:04
   
  Bitcoin ja muut kryptovaluutat eivät ole laillisia maksuvälineitä eikä yksittäisten tuotteiden ostomahdollisuus tee niistä yleisesti hyväksyttyjä maksuvälineitä (legal tender). EU:n rahanpesudirektiivissä virtuaalivaluutta määritellään lisäksi siten, että se ei ole keskuspankin tai viranomaisen liikkeeseen laskema tai takaama, eikä sillä ei ole samaa oikeudellista asemaa kuin valuutalla tai rahalla.

  Hallitukset ja säätelyviranomaiset pitävät todennäköisesti huolen siitä, että laillisten maksuvälineiden liikkeeseen laskun oikeus säilyy jatkossakin vain keskuspankeilla. On hyvin vaikeaa nähdä, että Fed, EKP tai PBOC luopuisivat dollarista, eurosta tai juanista ja hyväksyisivät Bitcoinin tai minkään muunkaan kryptovaluutan näiden sijaan. Täysin riippumatta siitä, mikä on ko. kryptovaluutan kaupankäynnin verkoston koko ja transaktioiden volyymi.

  Kyllä, kryptovaluuttoja voidaan pitää yhtenä sijoitusvarojen muotoina, mutta niillä on arvoa vain niin kauan kuin niillä on toimivat markkinat. Useimmissa tapauksissa niiden arvon säilymisen tueksi ei myöskään ole vakuuksia, jonka vuoksi sijoituksia kryptovaluuttoihin on pidettävä vain arvonnousua tavoittelevina spekulatiivisina sijoituksina. Siksi niihin sijoittamiseen sisältyy huomattava riski. Tämä näkyy myös niiden arvon määrittämisen vaikeutena.
  Ilmoita asiaton viesti

Kommentoi
Kommentoinnin yhteydessä kerättävät tiedot on tarkoitettu vain kommentoinnin pitämiseksi asiallisena. Kommentoinnin yhteydessä annettuja tietoja ei tallenneta asiakasrekisteriin, eikä niitä käytetä tai luovuteta muuhun tarkoitukseen.
Nimesi Sähköpostiosoitteesi (ei näy julkisesti)
Kommenttisi
Varmistus robottien varalta: Mitä onkaan yhdeksän ynnä yhdeksän?
Välitä Taloustaidon ylläpidolle huomiosi siitä, että kommentti on mielestäsi asiaton ja toivoisit sen poistamista.
Voit myös halutessasi antaa lisätietoja ylläpidolle:
Haluatko varmasti poistaa kommentin?

Blogit