veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Yritysten uusista laitteista ja koneista luvassa tuplapoisto vuosina 2020–2023

Yritysten uusista laitteista ja koneista luvassa tuplapoisto vuosina 2020–2023
19.11.2019

Yritykset saavat tehdä kirjanpidossaan kaksinkertaiset poistot kone- ja laiteinvestoinneistaan vuosina 2020–2023. Hallituksen esittämä muutos koskee investointeja uusiin koneisiin, kalustoon ja laitteisiin.

Yritykset saisivat vähentää verotuksessa kone- ja laiteinvestoinnit nopeutetusti neljän vuoden ajan. Esimerkiksi vuonna 2020 käyttöön otetusta koneesta saisi tehdä korotetun poiston vuosina 2020–2023 ja vuonna 2023 käyttöönotetusta laitteesta ainoastaan vuonna 2023. Korotettu poisto ei koske käytettynä hankittua irtainta käyttöomaisuutta. 

Yritykset vähentävät kone- ja laiteinvestoinnit verotuksessaan vuotuisina poistoina. Laitteista ja koneista vähennetään poistoina vuosittain enintään 25 prosenttia jäljellä olevasta hankintamenosta. Vuosina 2020–2023 vuotuinen enimmäispoisto olisi 50 prosenttia.

Valtiovarainministeriö arvioi, että vuotuiset verotuotot vähenisivät noin 210–240 miljoonalla eurolla vuosina 2020–2023. Verotuotot kuitenkin lisääntyvät lähes saman verran vuodesta 2024 eteenpäin.  

Korotetuista poistoista aiheutuva yhteisöveron verotuottomuutos kompensoitaisiin kunnille yhteisöveron jako-osuuksia muuttamalla.

Lakien on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2020 alusta lähtien.

Minna Petäinen

Toiseen kappaleeseen on lisätty 19.11.2019 maininta käytettyna hankitusta irtaimesta käyttöomaisuudesta. 

Rahat, verot, työ & eläke, koti