veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Yhteisöille ja yhteisetuuksille suunnitellaan kuukauden lisäaikaa veroilmoituksen antamiseen

Yhteisöille ja yhteisetuuksille suunnitellaan kuukauden lisäaikaa veroilmoituksen antamiseen
7.4.2020

Veronmaksajain Keskusliiton saaman tiedon mukaan Verohallinto suunnittelee antavansa yhteisöille ja yhteisetuuksille kuukauden lisäaikaa veroilmoituksen antamiseen. Veroilmoituksen voisi poikkeuksellisesti antaa viiden kuukauden kuluessa tilikauden päättymiskuukauden lopusta lukien, jos yhteisön tai yhteisetuuden tilikausi päättyi joulukuussa 2019.

Jos tällainen päätös annetaan, yhteisöt ja yhteisetuudet saisivat koronatilanteessa kuukauden lisäaikaa veroilmoituksen antamiseen, eikä erillistä hakemusta veroilmoituksen antamisajan pidentämiseksi tarvitse tämän vuoksi tehdä.

Kirjanpitolautakunta on jo 25.3.2020 antanut omaehtoisen poikkeusluvan tilinpäätöksen laatimisajan pidentämiseksi yksittäisessä kirjanpitovelvollisessa. Kirjanpitolautakunnan toimivalta ei kuitenkaan ulotu verolainsäädäntöön.

Vesa Korpela

Lakiasiain johtaja, Veronmaksajain Keskusliitto

Rahat, verot, työ & eläke, koti