veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Voit vastustaa verotustietojesi sähköistä luovutusta medialle – kaikkien tiedot ovat silti saatavissa verotoimistosta

Voit vastustaa verotustietojesi sähköistä luovutusta medialle – kaikkien tiedot ovat silti saatavissa verotoimistosta
3.6.2022

Tiedotusvälineet voivat pyytää vastustamispyynnön tehneiden henkilöiden nimet ja hakea verotoimistosta heidän vuoden 2021 verotustietonsa.

Tiedotusvälineet voivat tilata julkiset tiedot niistä henkilöistä, jotka ovat saaneet yhteensä vähintään 100 000 euroa valtionverotuksessa verotettavaa ansiotuloa ja pääomatuloa. Verovuoden 2021 tiedot luovutetaan medialle 9.11.2022, kertoo Verohallinto.

Yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) nojalla asiakkaalla on ollut verovuodesta 2018 lähtien mahdollisuus vastustaa verotustietojen sähköistä massaluovutusta tiedotusvälineille. Vastustamiselle täytyy esittää henkilökohtainen erityinen peruste.

Verohallinto luovuttaa vuosittain henkilöiden tuloverotuksen julkisia tietoja tiedotusvälineille sähköisessä muodossa. Tällä halutaan tukea verotukseen liittyvää yhteiskunnallista keskustelua.

Kaikkien verotustiedot saa jatkossakin verotoimistosta

Vastustamismahdollisuus koskee vain tätä sähköistä tietoluovutusta. Myös vastustamispyynnön tehneiden asiakkaiden julkiset tuloverotustiedot ovat saatavissa verotoimistojen asiakaspäätteiltä ja puhelimitse.

Verovuotta 2021 koskeva vastustamispyyntö kannattaa toimittaa Verohallinnolle viimeistään 30.9.2022 sen varmistamiseksi, että pyyntö ehditään käsitellä ennen tietojen luovuttamista medialle.

Voit tehdä vastustamispyynnön Omaverossa tai paperilomakkeella.  

  • Omavero (Toiminnot > Hakemukset, Kaikki hakemukset > Vastustamisoikeutta koskeva pyyntö)
  • Lomake

Lue lisää: Voit vastustaa vuoden 2021 tuloverotietojen sähköistä luovutusta tiedotusvälineille

Vastustamispyyntöä harkitsevan on hyvä huomioida, että vastustamispyynnön tehneen henkilön nimi on julkinen tieto. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tiedotusvälineet voivat pyytää vastustaneiden nimilistan ja hakea verotoimistosta listalla olevien henkilöiden verotustiedot. 

Jos yhteenlasketut tulosi ovat alle 100 000 euroa, sinun ei tarvitse tehdä vastustamispyyntöä, koska tietosi eivät muutenkaan sisälly tiedotusvälineille sähköisesti luovutettavaan aineistoon.

Minna Petäinen

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti