veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Verokertymä 101,5 miljardia euroa 2019 – kasvua 2,5 prosenttia

Verokertymä 101,5 miljardia euroa 2019 – kasvua 2,5 prosenttia
21.9.2020

Verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen kertymä kasvoi 2,5 prosenttia vuonna 2019. Kertymä oli yhteensä 101,5 miljardia euroa.

Veroaste laski edellisvuodesta 0,2 prosenttiyksikköä 42,2 prosenttiin. Vuonna 2019 nettoveroaste oli 18,0 prosenttia bruttokansantuotteesta ja lukema oli 0,1 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisenä vuonna.

Valtion verokertymä oli vuonna 2019 yhteensä 49,7 miljardia euroa, mikä oli 2,0 prosenttia edellisvuotta suurempi. Paikallishallinnon verokertymä oli 23,2 miljardia euroa ja se nousi 3,1 prosenttia vuotta aiemmasta.

Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kansantalouden tilinpidon vuotta 2019 koskevista ennakkotiedoista.

  • Kotitalouksien maksama tulovero kasvoi 2,9 prosenttia edellisvuodesta ja kertymä oli 29,4 miljardia euroa.
  • Omaisuusverojen kertymä nousi 3,8 prosenttia edellisvuodesta ja oli 3,4 miljardia euroa.
  • Perintö- ja lahjaveron kertymä vuonna 2019 oli 748 miljoonaa euroa eli 8,1 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018.
  • Varainsiirtoveron kertymä oli 857 miljoonaa euroa ja kasvua edellisvuodesta oli 1,5 prosenttia.
  • Energiaverojen kertymä pieneni 2,3 prosenttia ja oli 4,3 miljardia euroa.
  • Auto- ja moottoripyöräveron kertymä 886 miljoonaa euroa oli 11,0 prosenttia.
  • Ajoneuvoveron kertymä 1,2 miljardia 3,7 prosenttia edellisvuotta pienempi.
  • Arvonlisäveron tuotto kasvoi edellisvuodesta 2,9 prosenttia ja oli 22,0 miljardia euroa. Muiden tavaroista ja palveluista maksettujen verojen kertymät pienenivät hieman.

Apteekkimaksujen kertymä lisääntyi 4,4 prosenttia ja virvoitusjuomaverojen 16,9 prosenttia.

Tupakkaveron ja alkoholijuomaveron kertymät kasvoivat vain hieman.

Luottolaitoksilta kerättyä EU-vakausmaksua kirjattiin Euroopan unionin toimielimien verotuloksi 216 miljoonaa euroa.

Talletuspankeilta kerättyä talletussuojamaksua alettiin käsitellä verolajina ja kertymä oli 56 miljoonaa euroa vuonna 2019.

Sosiaaliturvarahastojen pakollisten sosiaaliturvamaksujen kertymä kasvoi 2,3 prosenttia ja yhteensä niitä kerättiin 28,3 miljardia euroa.

Verojen ja veronluonteisten maksujen osuus julkisyhteisöjen sulautetuista kokonaistuloista oli 80,3 prosenttia vuonna 2019.

Minna Petäinen

Rahat, verot, työ & eläke, koti