veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Verohallinto: Ansiotuloja ja pääomatuloja kertyi 148,1 euroa vuonna 2019, tuloveroja maksettiin 31,6 miljardia euroa

Verohallinto: Ansiotuloja ja pääomatuloja kertyi 148,1 euroa vuonna 2019, tuloveroja maksettiin 31,6 miljardia euroa
18.12.2020

Veronalaisia tuloja kertyi vuonna 2019 yhteensä 148,1 miljardia euroa. Tämä on 2,8 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018. Tuloveroja kertyi 31,6 miljardia euroa.

 • Ansiotuloja kertyi 137,2 miljardia (+3,2 %).
 • Veronalaisia pääomatuloja 10,9 miljardia (-2,0 %).

Veronalaisia tuloja saaneiden lukumäärä kasvoi hieman. Vuonna 2019 veronalaisia tuloja kertyi reilulle 4,85 miljoonalle. Näistä rajoitetusti verovelvollisia oli lähes 80 000 ja kuolinpesiä reilut 86 000.

Ansiotuloista pääosa oli palkkatuloja (67,2 %), ja niiden osuus ansiotuloista kasvoi hieman edellisestä vuodesta.

 • Palkkatuloja sai 2,9 miljoona henkilöä (+1,5 %). 
 • Palkkatulot kasvoivat 3,8 %.
 • Ansiotuloista suurin osuus kertyi 50–54-vuotiaille (10,5%).
 • Kyseiseen ikäryhmään kuuluu 7,6 prosenttia ansiotulojen saajista. Heistä 83,5 prosenttia sai palkkatuloja. Ansiotuloista valtaosa on palkkatuloja (87,7 %). Toiseksi suurin osuus on elinkeinotoiminnan tulosta ansiotulo
 • 50–54-vuotiaiden ansiotulojen keskiarvo ,40 806 euroa, on huomattavasti korkeampi kuin kaikkien ansiotuloja saaneiden, 29 216 euroa.
 • Korkein ansiotulojen keskiarvo on kuitenkin ikäluokassa 45–49-vuotta, 42 048 euroa.

Työttömyysturvaetuja saaneiden lukumäärä laski (-4,7 %), samoin kuin myös saadut työttömyysetuustulot (-7,6 %).

Sekä eläketulot (+3,2 %) että saajien joukko (+0,8 %) kasvoivat. Eläketulojen osuus ansiotuloista vuonna 2018 oli 23,9 prosenttia. Eläketulojen osuus ei muuttunut edellisestä vuodesta.

 • Keskimääräinen eläketulo oli 19 280 euroa (+2,3 %)
 • Keskimääräinen palkkatulo oli 31 776 euroa (+2,2 %)
 • Keskimääräinen työttömyysetuus oli 6 345 euroa (-3,1 %)

Veronalaisia pääomatulon saajia oli lähes 2 miljoonaa. 

Tuloveroja 31,6 miljardia euroa

Henkilöiden tuloverot olivat verovuodelta 2019 yhteensä 31,6 miljardia euroa, mikä on 2,7 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Tuloveroja maksajia on 4,2 miljoonaa (+0,4 %).

Verot ansiotuloista valtionverotuksessa kasvoivat 2,2 prosenttia 5,7 miljardiin euroon ja niitä määrättiin reilulle 1,4 miljoonalle maksajalle.

Tulovero pääomatulosta laski 1,9 prosenttia ja sitä maksuunpantiin 3,05 miljardia euroa.

Pääomatuloista veroja maksavien määrä laski -8,8 prosenttia. Lasku johtuu osuuskuntien ylijäämiä saavien määrän vähenemisestä lähes kolmanneksella. Osuuskuntien ylijäämiä saavien määrä on pudonnut nyt kahdessa vuodessa 56 prosenttia.

 • Valtaosa tuloveroista sekä ansio- että pääomatuloista kertyy palkansaajiksi luokiteltavilta reilulta 2,2 miljoonalta henkilöltä.
 • He maksavat 65,1 prosenttia kaikista tuloveroista, 20,6 mrd euroa.
 • Noin 1,3 miljoonaa eläkeläistä maksaa tuloveroja noin 6,9 miljardia euroa.

Kunnallisveroja kertyi 19,6 miljardia euroa

Vuonna 2019 kunnallisveroa kerättiin 19,6 miljardia euroa. Koko maassa kunnallisverokertymä kasvoi 3,4 prosenttia.

Kunnallisveroa maksetaan ansiotuloista. Kaikkein pienituloisimmat eivät maksa kunnallisveroa. Kunnallisveron osuus tuloista nousee ansioiden kasvaessa.

 • Vuonna 2019 kunnallisveroa maksoi Suomessa noin 3,9 miljoonaa henkilöä. Kasvua edellisvuoteen verrattuna oli 0,3 prosenttia. 

Vuosi 2019: Merkittävimmät tuloveroerät ja verotettujen asiakkaiden lukumäärät 

Tuloverot Summa, € Lukumäärä
Verot ja veronluonteiset maksut yhteensä 31 628 747 073 4 205 766
Tuloverot yhteensä 31 607 284 075 4 201 535
Tulovero valtiolle ansiotulosta 5 665 479 615 1 432 841
Tulovero pääomatulosta 3 049 147 588 1 445 695
Kunnallisvero 19 646 053 757 3 898 500
Kirkollisvero 911 137 129 2 665 372
Yleisradiovero 503 735 405 3 443 765

Lähde: Vero.fi, Verohallinnon tilastot

Yhä useampi teki tulonhankkimisvähennyksen

Palkansaajien tekemät tulonhankkimisvähennykset ovat merkittävässä kasvussa.

 • Vuonna 2019 tulonhankkimisvähennyksiä tehtiin yli 20 prosenttia edellisvuotta enemmän. 
 • Tulonhankkimismenoja vähensi verotuksessa 176 000 palkansaajaa. Vuonna 2018 vähentäjien määrä oli 144 000.

Tulonhankkimismenojen ilmoittaminen kasvanut eniten naisten ja yli 50 000 euroa tienanneiden keskuudessa.

Kotitalousvähennyksen saajia lähes 460 000

Kotitalousvähennystä myönnettiin vuonna 2019 noin 476 miljoonaa euroa (+3,8%).

 • Vähennyksen saaneiden lukumäärä nousi 459 000 henkilöön (+3,2 %).
 • Kotitalousvähennys on yleisempää vanhemmissa ikäluokissa kuin nuoremmissa.

Kotitalousvähennystä voi jäädä verotuksessa vähentämättä, jos verot eivät riitä vähennykseen. Vuonna 2019 kotitalousvähennystä jäi vähentämättä 7,5 miljoonaa euroa eli 1,6 prosenttia suhteessa hyväksyttyihin vähennyksiin.

Vähentämättä jäänyt osuus laski hieman edellisestä vuodesta, jolloin se oli 1,7 prosenttia (8 miljoonaa). Suhteessa myönnettyyn vähennykseen eniten kotitalousvähennystä jäi käyttämättä yli 85-vuotiailla (5,3 %).

Työasuntovähennys keskimäärin 3 250 euroa

Vuoden 2019 työasuntovähennyksen kuukausittaista enimmäismäärä nousi 250 eurosta 450 euroon.

 • Vähennystä myönnettiin 35 miljoonaa euroa (+59,5 %). 
 • Vähennyksen teki 10 773 henkilöä (+11,4 %).
 • Työasuntovähennys oli keskimäärin 3 250 euroa. Vuonna 2018 keskiarvo oli 2 268 euroa.

Tutustu: Tulonsaajien, tulojen ja tuloverojen jakauma tuloluokittain 2019

Tutustu: Henkilöiden tulot, vähennykset ja verot verovuonna 2019 Verohallinnon verkkosivuilla

Minna Petäinen

Rahat, verot, työ & eläke, koti