veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Unohtuivatko tuliaiset? Ei hätää, tax-free-kauppaan myös kotimaan matkalla

Unohtuivatko tuliaiset? Ei hätää, tax-free-kauppaan myös kotimaan matkalla
14.4.2022

Lentokenttien tax-free-myymälöistä voi tehdä ostoksia, vaikka olisi tulossa Suomeen tai vaikka ei olisi ulkomailla käynytkään. Se on nyt mahdollista, kun lakia muutettiin. Verot ostoksista pitää kuitenkin maksaa.

Arvonlisäverolaki ei ole aiemmin käytännössä mahdollistanut sitä, että tavaraa olisi myyty lentokentällä sijaitsevasta verottomasta varastosta sellaisille matkustajille, jotka ovat saapumassa Suomeen tai matkustavat Suomen sisällä.

Jotta verollinen myynti olisi ollut mahdollista Suomessa matkustaville, tax-free-myymälän on täytynyt pitää kahta eri varastoa. Verottomasta varastosta ei ole saanut myydä tavaraa Suomeen saapuville tai Suomessa matkustaville edes arvonlisäverot maksettuna.

Verollisen myynnin mahdollisuus sisältyy jo arvonlisäverolakiin EU:n toiseen jäsenvaltioon matkustavien osalta. Myös valmisteverotuksessa on hyväksytty verollinen myynti verottomasta varastosta toiseen jäsenvaltioon matkustavalle. Lainsäädännön uudistuksella sama mahdollisuus otettiin käyttöön myös Suomen matkustuksessa. 

Lennon määränpää tarkistetaan

Lakiuudistus ei aiheuta tax-free-myymälöiden toimintaan suuria muutoksia. Jo aiemminkin myymälöissä on pitänyt tarkistaa lennon määränpää matkustajan boarding pass-kortista.

Tähän asti Suomeen palaava tai Suomen sisällä matkustava ei ole käytännössä voinut tehdä ostoksia tax-free-myymälässä. EU-maahan matkustava on voinut ostaa myymälästä tuotteita siten, että hän on maksanut niistä arvonlisäveron. Arvonlisäveroton myynti on ollut mahdollista vain EU:n ulkopuolelle matkustaville.

Lennon määränpää vaikuttaa edelleen siihen, voiko matkustaja tehdä ostoksia ja jos voi, mitä veroja hänen tulee maksaa. Uutta on, että Suomeen palaava tai Suomen sisällä matkustava voi tehdä tax-free-kaupasta ostoksia, kunhan hän maksaa ostoksistaan arvonlisäverollisen hinnan.

Arvonlisäverottomasti ostoksia voivat edelleen tehdä ainoastaan EU:n ulkopuolelle matkustavat.

Merkittävin kysymys myyjille on siten se, että lakiuudistuksen jälkeen myyjät eivät enää tarvitse erillisiä varastoja verolliselle ja verottomalle tavaralle.

Verovarasto Verohallinnon luvalla

Verovarasto on luvanvarainen alue, jolle luvan myöntää Verohallinto ja jonka tapahtumista varastonpitäjän on pidettävä varastokirjanpitoa.

Verovarastointimenettely on tarkoitettu lähinnä raaka-aineille, mutta koskee myös tax-free-myymälöitä.

Verovarastointimenettelyyn siirrettävän tavaran myynnistä, maahantuonnista tai yhteisöhankinnasta ei makseta arvonlisäveroa. Jos tavara myydään tai siirretään pois verovarastosta, myynnistä maksetaan arvonlisäveroa, kuten muustakin myynnistä.

Lakiuudistus koskee myös tupakkalain mukaisia tuotteita. Suomesta ulkomaille matkus­tavat voivat  ostaa tupakkatuotteita, säh­kösavukkeita, täyttösäiliöitä ja muita laillisia tupakkatuotteita, vaikka niissä ei ole suo­men- ja ruotsinkielisiä tupakkatuotteiden terveyshaittoja koskevia varoitusmerkintö­jä. Suomen sisällä matkustaville ja Suomeen saapuville myydyissä tuotteissa täytyy olla merkinnät..

Luvassa ehkä lisää verotuottoja

Muun muassa Kaupan liitto on arvioinut, että uudistuksella voi olla arvonlisäveron ja valmisteveron tuottoa lisäävä vaikutus, sillä uudistus lisää matkustajien kulutusmahdollisuuksia lentokentällä.

Lentokenttämyymälöitä koskevan muutoksen näkyvin osa on luonnollisesti se, että kotimaanmatkailijat saavat mahdollisuuden hankkia tavaroita tax-free-myymälöistä.

Toinen, näkymättömämpi osa koskee näiden myymälöiden hankintoja. Koska kaikki myynti tulee yhdestä varastosta, myös kaikki hankinnat myymälään voidaan tehdä verovarastosääntöjä noudattaen ilman arvonlisäveroa.

Tax-free-kauppojen myyntiä koskeva lakiuudistus tuli voimaan helmikuussa.

Miika Härkönen

Kirjoittaja on Veronmaksajain Keskusliiton verojuristi

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti