veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Uber, Airbnb, Wolt ja monet muut – digialustojen raportoitava tuloja saavista Verohallinnolle

Uber, Airbnb, Wolt ja monet muut – digialustojen raportoitava tuloja saavista Verohallinnolle
28.2.2023

Digitaalisen alustan tarjoajan, kuten Uberin tai Airbnb:n, on raportoitava jatkossa alustalla toimivista tulonsaajista säännöllisesti. Raportoitavia tietoja ei voida kuitenkaan ottaa huomioon esimerkiksi asuntoaan alustalla vuokraavan esitäytetyssä veroilmoituksessa.

Digitaalisen alustan tarjoajille tuli vuoden alussa voimaan yhtenäinen tiedonantovelvollisuus, joka koskee nyt tiettyjä sähköisellä alustalla välitettyjä palveluja ja kaikkea tavaroiden myyntiä.

Tiedonantovelvollisuus on jo ollut käytössä kuljetus- ja vuokrauspalveluissa, mutta nyt sitä laajennettiin.

Digitaalisen alustan palveluja ovat esimerkiksi sovelluksien kautta toimivat kuljetuspalvelut (mm. Uber, Lähitaksi, Taksini, Valopilkku), ruokia ja ostoksia kotiin toimittavat palvelut (mm. Wolt) sekä asunnon vuokraaminen (Airbnb).

Vuodenvaihteessa yhtenäinen tiedonanto alkoi koskea myös alustoja, jotka esimerkiksi välittävät henkilökohtaista palvelua tai jonka kautta voi vuokrata omaa autoa tai venettä.

Tiedonantovelvollisuus koskee myös tavaroiden myyntiä alustalla. Raportointi ei kuitenkaan koske esimerkiksi vähäistä kotitalouden tavaroiden myyntiä nettikirpputoreilla.

Myöskään hotelleja uudistus ei koske.

Johtava erityisasiantuntija Kalle Hirvonen Verohallinnosta kertoo, että digitaalisen alustan tiedonantovelvollisuuden yhtenäistämistä perustellaan tulonhankkimis- ja liiketoimintamallien muuttumisella.

”Yhä useammin yritykset myyvät tavaroita ja palveluja verkossa. Myös tavalliset ihmiset hankkivat tuloja verkon kautta alustalla esimerkiksi vuokraamalla asuntoaan tai kulkuvälineitään.”

Yhtenäinen tiedonantovelvollisuus koskee EU-maita.

”Alustoilla on paljon toimintaa, josta verottajan on hyvä tietää. Saamme standardien avulla Suomeen tietoa verovelvollisten myynneistä myös vaikkapa toisiin EU-valtioihin sijoittautuneilta monikansallisilta yrityksiltä. Ne puolestaan hyötyvät siitä, ettei niiden tarvitse yhtenäisen tiedonannon ansiosta tehdä erilaisia ilmoituksia erikseen eri maiden viranomaisille.” 

Yhtenäiset säännöt EU:ssa

EU-direktiivin muutos velvoittaa jäsenvaltioiden verohallintoja keräämään tiedot alustoilta omassa maassa ja muissa EU-maissa asuvista tulonsaajista. Samalla lisätään kansainvälistä tietojenvaihtoa tuntuvasti.

Jäsenvaltioiden pitää lähettää muiden EU-maiden veroviranomaisille näitä maita koskevat, alustataloudessa toimivilta kerättävät tiedot.

Tieto siis kulkee sujuvasti esimerkiksi tilanteessa, jossa suomalainen omistaa asuntoja Suomessa ja Espanjassa ja vuokraa niitä alustan kautta.

EU-maassa toimivan alustaoperaattorin, siis esimerkiksi Airbnb:n tai Uberin, pitää raportoida vuosittain alustalla toimivista palvelun tarjoajista pitkän listan verran tietoja, kuten nimi, syntymäaika, osoite, tulojen määrä, verotunnisteet sekä mahdollinen arvonlisäverotunniste.

Suomessa kotipaikkaansa pitävän alustaoperaattorin pitää antaa Verohallinnolle vuosi-ilmoitus sekä suomalaisista että ulkomaisista henkilöistä ja yrityksistä, jotka saavat tuloja alustan kautta – olivat ne sitten vuokra- tai myyntituloja.

Verohallinto välittää ulkomaisten tulonsaajien tiedot heidän asuinmaihinsa. Jos kyse on kiinteän omaisuuden vuokrauksesta, tiedot välitetään myös kiinteistön sijaintivaltioon.

Veroilmoitus ei helpotu

Mitä muutos sitten tarkoittaa yksittäiselle ihmiselle, joka myy tavaroita, vuokraa asuntoaan tai toimii kuljettajana sähköisellä alustalla?

Hyvin vähän, jos hän on raportoinut tietonsa asianmukaisesti tähänkin mennessä. Uusi laki edellyttää, että hän ilmoittaa alustaoperaattorille tämän pyytämät nimi- ja osoitetietonsa ja muut yksilötietonsa ajantasaisesti. Velvollisuus ilmoittaa alustalla saaduista tuloista Verohallinnolle säilyy kuitenkin myös ennallaan.

Alustojen ilmoittamia tietoja ei ainakaan toistaiseksi käytetä veroilmoitusten esitäyttämiseen, sillä vuosi-ilmoituksilla ja kansainvälisestä tietojenvaihdosta saatavat tiedot eivät useinkaan suoraan kerro verotettavan tulon määrää.

Ainakin toistaiseksi tietoja hyödynnetään vain verovelvollisen itse ilmoittamien tietojen oikeellisuuden varmistamisessa.

Kirsi Riipinen  

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti