veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Tytär myy lahjaksi saamansa maa-alueen kaupungille – mikä on maan hankintahinta?

Tytär myy lahjaksi saamansa maa-alueen kaupungille – mikä on maan hankintahinta?
4.11.2022

Lahjoitan tyttärelleni maa-alueen, joka on tarkoitus myydä kaupungille muutaman kuukauden kuluessa lahjoituksesta.

Normaalisti lahjansaaja saa vähentää hankintameno-olettamana vain 20 prosenttia luovutushinnasta tai vaihtoehtoisesti lahjoittajan hankintamenon, jos lahjana saatu omaisuus myydään ennen kuin lahjoituksesta on kulunut vuosi.

Onko tyttäreni mahdollista käyttää kiinteistön luovutusvoittoa laskettaessa kuitenkin ns. 80 prosentin hankintameno-olettamaa, jolloin hänen voittonsa olisikin 20 prosenttia kauppahinnasta 80 prosentin sijasta? Lahjaveroseuraamukset meillä on jo tiedossa.

Verojuristi Tuomo Lindholm vastaa:

Kyllä on. Laissa tarkoitetuissa osittain verovapaissa luovutuksissa saadaan vähentää hankintameno-olettamana 80 prosenttia luovutushinnasta myös siinä tapauksessa, että edelleen luovutus tapahtuu alle vuoden kuluessa lahjan saamisesta. Kyseessä on siis poikkeus lahjoja koskevaan vuoden sääntöön.

Luovutusvoitot on säädetty laissa osittain verovapaiksi esimerkiksi tilanteissa, joissa kiinteä omaisuus luovutetaan kunnalle.

Koska tyttäresi on oikeutettu kyseiseen huojennukseen, kauppahinnasta vähennetään 80 prosenttia. Tyttäresi pääomatulona verotettava luovutusvoitto on silloin tasan 20 prosenttia kauppahinnasta.

Säännöksessä ei ole rajoitettu tapaa, jolla omaisuus lopulta luovutetaan lainkohdassa tarkoitetulle saajalle kuten kunnalle. Säännöstä sovelletaan siten myös esimerkiksi kunnan käyttäessä etuosto-oikeuttaan, vaikka luovuttaja olisikin alun perin tehnyt kaupan yksityisen osapuolen kanssa.

Lahjana saadun omaisuuden hankintamenoksi katsotaan pääsääntöisesti lahjaverotuksessa käytetty verotusarvo. Lahjaverotusarvoa saa kuitenkin käyttää vain, jos lahjaksi saatu omaisuus on ennen myyntiä omistettu vähintään yhden vuoden ajan.Jos tyttäresi myisi alueen kaupungille vasta omistettuaan sen vähintään vuoden, tyttäresi olisi oikeutettu vähentämään maa-alueen hankintamenona maa-alueen lahjaverotusarvon, jos se olisi hänelle kaikista edullisin tapa laskea luovutusvoitto.

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti