veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Tulorekisteri auttaa asioinnissa – palkkatiedot verokortin pohjaksi suoraan rekisteristä

Tulorekisteri auttaa asioinnissa – palkkatiedot verokortin pohjaksi suoraan rekisteristä
27.1.2021

Tulorekisteri kattaa nyt suomalaisten palkkatietojen lisäksi myös eläke- ja etuustiedot, jotka tulivat mukaan rekisteriin vuoden 2021 alusta.

Esimerkiksi verokortin teko Omaverossa on entistä helpompaa, kun palkkatiedot saa yhdellä klikkauksella verokorttihakemuksen pohjaksi. 

Myös tiedot eläkkeistä ja etuuksista sekä niin ennakonpidätyksistä ovat tulorekisterissä. Toistaiseksi kuitenkin vain maksetut etuudet sekä niiden ennakonpidätykset ovat nähtävissä Omaverossa verokorttia haettaessa.

Tulorekisteri vähentää myös opintonsa aloittaneiden, valmistuneiden ja opintotukiaikansa loppuun käyttäneiden tarvetta selvittää Kelalle, mikä osa vuosituloista on saatu muuna kuin opiskeluaikana. 

Kelalla on nyt käytössä tieto, milloin opiskelija on saanut vuoden 2019 palkkatulonsa. Kun tulorekisterin tulotietojen perusteella on varmaa, että opiskeluaikana saadut tulot eivät olleet liian suuret, Kela ei lähetä opiskelijalle päätösehdotusta opintotuen takaisinperinnästä.

"Silloin opiskelijan ei myöskään tarvitse tehdä uudelleenkäsittelypyyntöä", Kelan opintotukiryhmän vastaava suunnittelija Ilpo Lahtinen sanoo tiedotteessa. 

Tulorekisterin ansiosta Kela tekee tänä vuonna noin 4 000 opintotukiin liittyvää päätösehdotusta vähemmän. 

"Jos opintonsa aloittanut, valmistunut tai enimmäistukiaikansa loppuun käyttänyt opiskelija kuitenkin saa päätösehdotuksen, hänen ei tarvitse liittää uudelleenkäsittelypyyntöön todistuksia tuloista, joiden tiedot ovat tulorekisterissä", Lahtinen jatkaa.

Tulorekisteristä hyötyvät myös muut Kelan asiakkaat. Koska Kela saa esimerkiksi päivärahahakemusta varten tarvittavat tulotiedot suoraan tulorekisteristä, ei hakijan tarvitse toimittaa tulotietoja itse. 

Tulorekisterin tietoja hyödyntävät esimerkiksi Verohallinto, Kela, Tilastokeskus, työeläkelaitokset, vahinkovakuutusyhtiöt, työttömyyskassat sekä kunnat ja kuntayhtymät.

Tähän mennessä tulorekisteriin on tullut 108 miljoonaa palkkatietoilmoitusta, 4,6 miljoonaa työnantajan erillistietoilmoitusta ja 4 miljoonaa etuustietoilmoitusta. Tämän vuoden aikana tulorekisteriin odotetaan yhteensä 70 miljoonaa etuustietoilmoitusta. 

Ennen tulorekisteriä työnantajat ilmoittivat tiedot maksamistaan palkoista ja muista ansiotuloista moninkertaisesti eri tahoille eri muodoissa ja aikatauluissa. 

Minna Petäinen

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti