veronmaksajat.fi

VEROT

Toimittaja kokeili laatia testamentin tekoälyllä – nämä asiat menivät pieleen

Toimittaja kokeili laatia testamentin tekoälyllä – nämä asiat menivät pieleen
4.10.2023

Voiko testamentin laatia tekoälyllä? Näppäräsormiselta sellaisen tekeminen ei vie Chat GPT:llä kovinkaan kauan, mutta onko sillä tavalla tehty testamentti juridisesti pätevä? Veronmaksajien lakiasiainjohtaja Kati Malinen kävi läpi tekoälyn tuotoksen.

Valjastan testamentin kirjoittamisen avuksi Chat GPT:hen 3,5:n. On tärkeä huomata, että kyseessä on ilmaisversio, jolla ei ole pääsyä internetiin.

Näin ollen, jos esimerkiksi lainsäädäntö on vuoden 2021 jälkeen muuttunut, voi olla, että tekoälyn antama lopputulos on auttamatta vanhentunut. Asian voisi ratkaista toki ostamalla maksullisen version tekoälystä, eli Chat GPT 4:n, jonka käytöstä pitää pulittaa 20 dollaria kuukaudessa, mutta testimielessä tyydyn tällä kertaa ilmaisversioon tiedostaen käyttämäni tekoälyn rajoitteet.

Myös ilmaisversiolla on käytössään laajat digitaaliset tietokannat mukaan lukien Suomen lakikirjat. Mutta osaako tekoäly soveltaa etsimäänsä tietoa?

Pyydän tekoälyä listaamaan minulle alkuun asioita, jotka minun tulisi ottaa huomioon testamenttia tehdessäni. Kysyn myös muun muassa testamentin oikeasta säilytyspaikasta. Näistä voit lukea lokakuun Taloustaidosta.

Veronmaksajien lakiasiainjohtaja Kati Malinen käy läpi tekoälyn laatiman ehdotuksen ja vinkit testamentista.

Käy ilmi, että jo ensimmäisessä vastauksessa tekoäly haksahtaa. Se ei muun muassa tiedä, että lakiosa ei koske aviopuolisoita.

Vieläkin suurempi erehdys on tekoälyn kuvitelma, että Suomessa olisi a) julkinen testamentti ja b) omakätisesti laadittu testamentti. Tämä ei vain pidä paikkaansa. Suomessa testamentti tehdään lähtökohtaisesti kirjallisesti muotomääräyksiä noudattaen, ja lisäksi on hätätestamentti, jossa joistain muotovaatimuksista voidaan tinkiä.

Haarukoituani tekoälyn avulla testamentin teossa huomioon otettavia asioita, keksin kuvitteellisen tilanteen, jonka pohjalta pyydän tekoälyä laatimaan minulle testamentin.

Kuvitellaan, että minulla on 200 000 euron arvoinen asunto, 100 000 euron arvoinen kesämökki ja lisäksi rahavaroja pankkitilillä sekä osakkeissa yhteensä 80 000 euroa. Lisäksi minulla on irtaimistoa, kuten erittäin arvokas ming-dynastian maljakko.

Haluaisin, että kuolemani jälkeen puolisolleni jäisi käyttöoikeus asuntoon ja kesämökkiin, ja kolme lastani saisivat perintönsä vasta meidän molempien kuoltua. Kissalleni haluaisin jättää 20 000 euroa. Mitä minun pitäisi kirjoittaa testamenttiin?

Tekoäly suosittelee juristin puoleen kääntymistä, mutta suostuu kuitenkin laatimaan minulle pohjan.

"TESTAMENTTI

Minä, [Nimesi], [Syntymäaikasi], [Osoitteesi], selvitän täten viimeisen tahtoni ja testamentin seuraavasti:

Olen tähän testamenttiin kirjannut toiveeni omaisuuteni jakamisesta kuolemani jälkeen.

Täten määrään, että puolisollani, [Puolison nimi], on elinikäinen hallintaoikeus seuraaviin kiinteistöihin:

[Osoite ja kuvaus asunnosta]

[Osoite ja kuvaus kesämökistä]

Mikäli puolisoni ja minä molemmat olemme menehtyneet, määrään seuraavasta omaisuuden jaosta:

a) Irtaimisto, mukaan lukien Ming-dynastian maljakko, jaetaan tasapuolisesti lasteni kesken.

b) Rahavarat pankkitilillä ja osakkeissa, yhteensä 80 000 euroa, jaetaan tasapuolisesti lasteni kesken.

c) Asunto ja kesämökki siirtyvät lasteni omistukseen.

Kolmelle lapselleni, [Lapsen nimi 1], [Lapsen nimi 2] ja [Lapsen nimi 3], määrään, että he saavat perintönsä vasta meidän molempien, minun ja puolisoni, kuoltua.

Lisäksi määrään, että 20 000 euroa jätetään [Kissan nimi] nimiselle lemmikilleni. Tämä summa tulee käyttää sen hyvinvointiin ja hoitoon.

Nimeän [Pesänhoitajan nimi] pesänhoitajaksi, joka vastaa testamenttini täytäntöönpanosta.

Tämä testamentti on laadittu omakätisesti, omalla käsialallani, tänä [Päivämäärä] päivänä.

[Nimesi]

[Allekirjoituksesi]"**
 

Miltä testamenttipohja vaikuttaa, Veronmaksajien lakiasiainjohtaja Kati Malinen?

”Tämä tekoälyn laatima testamentti ei vaikuta kovin järkevältä. Ei ole esimerkiksi tarpeen, että kaikki omaisuus mainitaan nimeltä, ja sitten kuitenkin jaetaan tasan lasten kesken.

Järkevää olisi vaikka miettiä, kannattaako testamentilla luoda sellaisia yhteisomistussuhteita, joissa voi tulla erimielisyyksiä. Esimerkiksi kesämökkien osalta ei usein ole järkevä tapa jakaa kaikkea tasan. Vähintäänkin on turhaa mainita yksittäisiä omaisuuseriä, jos niitä ei määrää kenellekään tietylle”, Kati Malinen sanoo.

Lisäksi Malinen kiinnittää huomiota siihen, että asunnon ja kesämökin perinnöksi jättäminen lapsille vasta minun ja puolisoni kuoltua johtaa niin kutsuttuun omistajattomaan tilaan, jossa yksikään yksittäinen ihminen ei voi määrätä omistuksesta. Tämä ei yleensä ole toivottava tilanne.

”Tuomioistuin voi tällaisessa tilanteessa määrätä edunvalvojan hoitamaan omaisuutta ja tekemään päätöksiä esimerkiksi omaisuuden myynnistä. Tällainen testamentti myös loukkaa lakiosaa. Siinä lapset eivät nimittäin saa mitään heti vanhempansa kuollessa. Lapsille myös määrättäisiin tällaisessa tilanteessa perintöverot, vaikka he eivät saisikaan vielä omaisuutta omistukseensa. Järkevä tällainen testamentti ei ole.”

Malisen mukaan testamentissa mainitun pesänhoitajan voi olettaa tarkoittavan testamentin toimeenpanijaa, vaikka termi onkin harhaanjohtava.

Myös se, että testamentti laadittaisiin omakätisesti omalla käsialalla, on sikäli turha ohje, että Suomen lain mukaan riittää, jos testamentin on omakätisesti allekirjoittanut ja testamentti on pätevästi todistettu.

Tekoälyn tulkinta siitä, ettei omakätisesti laaditulla testamentilla tarvitsisi olla todistajia, on yksinkertaisesti virheellinen. Kati Malinen muistuttaa, että testamentti on Suomen lain mukaan pääsääntöisesti pätevä vain, jos sillä on kaksi esteetöntä todistajaa.

Eikä kissalle voi Suomen lain mukaan jättää perintöä, sillä kissa on lain näkökulmasta esine.

Outi Airaksinen

Jutussa kursiivilla olevat kohdat ovat Chat GPT:n tuottamia. 

TESTAMENTTI TEKOÄLYLLÄ | Syntyykö tekoälyn avulla pätevä testamentti? Kirjaudu ja lue juttu lokakuun Taloustaidosta.

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti