veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Parvekelasit sijoitusasuntoon – voiko kulut vähentää vuokratulosta?

Parvekelasit sijoitusasuntoon – voiko kulut vähentää vuokratulosta?
21.9.2022

Saako asunto-osakkeen vuokratuloista vähennystä, jos asuntoon laitetaan parvekelasitus, kun se on vuokralla? Maksan parvekelasituksen suoraan urakoitsijalle.

Verojuristi Juuso Loikkanen vastaa:

Kyllä, voit vähentää parvekelasituksesta aiheutuneet menot vuokratuloista.

Vallitsevan oikeuskäytännön (KHO 2001:2) mukaan parvekkeen lasituksesta aiheutuneet menot ovat pitkävaikutteisia perusparannusmenoja, koska huoneisto on muutettu aikaisempaa tasokkaammaksi.

Vähennät lasituksen hankintamenon vuokratuloista 10 vuoden aikana tasapoistoina. Lisäksi sinun pitää vaatia perusparannusmenojen vähentämistä tasapoistoina.

Pitkävaikutteisten menojen vähentäminen poistoina on vapaaehtoista.

Vaihtoehtoisesti lasituksen kustannukset voidaan lisätä huoneiston hankintamenoon, jolloin ne huomioidaan asunnon myynnin yhteydessä.

Jos kuitenkin haluat vähentää menot kokonaisuudessaan tasapoistoina, poisto on tehtävä vuosittain lähtien siitä vuodesta, jona olet maksanut perusparannusmenot.

Poistamatta jääneet tasapoistot lisätään osakehuoneiston hankintamenoon, jos vuokraustoiminta päättyy ennen kuin perusparannusmenot on vähennetty kokonaan, joko huoneiston myynnin takia tai jos huoneisto on otettu omaan käyttöön tai sen vuoksi, että poistoa ei jonakin vuonna ole vaadittu vähennettäväksi.

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti