veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Myimme mökin Virossa – pitääkö myynnistä ilmoittaa verottajalle Suomessa?

Myimme mökin Virossa – pitääkö myynnistä ilmoittaa verottajalle Suomessa?
27.5.2021

Minulla ja vaimollani oli mökki Virossa, jonka myimme. Verot maksoimme Viroon. Me asumme Suomessa. 

Miten ilmoitamme myynnistä Suomen verottajalle? Pitääkö hankintakulut, remonttikustannukset yms. tositteet eritellä yksityiskohtaisesti myös Suomen verottajalle, vai riittääkö Viron hyväksymän voitto-osuuden ilmoittaminen?

Verojuristi Miika Härkönen vastaa:

Molempien pitää ilmoittaa oma myyntinsä myös Suomessa joko Omaverossa tai lomakkeella 16B.

Suomen ja Viron välisen verosopimuksen mukaan myyntivoitto voidaan verottaa sekä mökin sijaintivaltiossa että mökin omistajan asuinvaltiossa.

Luovutusvoitto lasketaan samalla tavalla kuin mökki myytäisiin Suomessa.

Omaisuuden luovutuksesta saatu voitto lasketaan siten, että luovutushinnasta vähennetään omaisuuden hankintamenon poistamatta olevan osa ja voiton hankkimiseen liittyvien menojen yhteismäärä.

Luovutusvoittoa laskettaessa voidaan todellisen hankintamenon ja voiton hankkimisesta aiheutuneiden menojen sijasta käyttää niin sanottua hankintameno-olettamaa.

Hankintameno-olettaman määrä riippuu luovutettavan omaisuuden luovutushinnasta ja siitä, kuinka pitkään myyjä on omistanut luovuttamansa omaisuuden.

Verovelvollisen saamasta luovutushinnasta hankintameno-olettamana vähennettävä määrä on aina vähintään 20 prosenttia luovutushinnasta. Tällöin luovutusvoitoksi jää aina 80 prosenttia luovutushinnasta. 

Jos luovutettu omaisuus on ollut luovuttajalla vähintään 10 vuotta, vähennettävä määrä on kuitenkin vähintään 40 prosenttia luovutushinnasta. Tällöin luovutusvoitoksi jää aina 60 prosenttia luovutushinnasta. 

Siten selvitysten esittäminen voi kannattaa. 

Lisäksi teidän on selvitettävä myös Viroon tulosta maksettu vero, koska verosopimuksen mukaan Suomen tulee vähentää Virossa tulosta maksettua veroa vastaava määrä, kun veroa määrätään Suomessa. 

Vastauksen kolmanneksi viimeisessä kappaleessa on korjattu 31.5.2021 luovutusvoiton prosenttimäärä: 60 %.

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti