veronmaksajat.fi

VEROT

Metsäyhtymän osakkaalla on matkakuluja metsätilalle – miten kulut vähennetään?

Metsäyhtymän osakkaalla on matkakuluja metsätilalle – miten kulut vähennetään?
25.1.2023

Kolme henkilöä aikoo perustaa uuden metsäyhtymän. Keskusteluissa tuli esille yhden jäsenen matkakulut omalla autolla (250 km/suunta) kotoa metsätilalle metsätöihin. Vähennetäänkö matkakulut kyseisen henkilön vai metsäyhtymän verotuksessa?

Verojuristi Tuomo Lindholm vastaa:

Kyseiset matkakulut vähennetään metsäyhtymän verotuksessa.

Yhtymän osakkaille aiheutuneet verotusyhtymän metsätalouteen liittyvät kodin ja metsätilan väliset matkakustannukset ovat vähennettävissä verotusyhtymän metsätalouden pääomatuloista.

Asunnon ja metsän välisten matkojen kulut vähennetään metsätalouden pääomatulojen verotuksessa ilman omavastuuosuutta. Vähennyksen kokonaismäärälle ei ole säädettyä ylärajaa.

Esimerkki: Antti on osakkaana metsäyhtymässä Y. Antti on käynyt verovuoden 2022 aikana omalla autollaan 5 kertaa tekemässä yhteisesti omistetussa metsässä taimikonhoitotöitä. Metsä sijaitsee 250 kilometrin etäisyydellä Antin kotoa. Antti ei laskuta matkakustannuksiaan metsäyhtymältä. Antin matkakulut 10 x 250 km x 0,30 e/km = 750 euroa voidaan vähentää metsäyhtymän Y metsätalouden pääomatuloista.

Verohallinto on ohjeistanut asiaa syventävässä vero-ohjeessa Metsätalouden matkakustannukset. 

Vastaus on julkaistu ensimmäisen kerran 8.4.2022. Esimerkkiin on päivitetty vuoden 2022 tiedot 25.1.2023.

Rahat, verot, työ & eläke, koti