veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Maksujärjestelyssä verovelkaa 915 miljoonaa euroa – maksujärjestelyjä tehty 70 000 vuonna 2020

Maksujärjestelyssä verovelkaa 915 miljoonaa euroa – maksujärjestelyjä tehty 70 000 vuonna 2020
9.2.2021

Verovelkaa oli tammikuussa 2021 maksujärjestelyssä 915 miljoonaa euroa. Viime vuonna maksujärjestelyjä tehtiin yhteensä 70 000. Vuoden 2020 tammikuussa maksujärjestelyssä verovelkaa oli 168 miljoonaa euroa.

Yhteensä verovelkaa oli tammikuun 2021 alussa 3,8 miljardia euroa. Verovelasta 1,9 miljardia euroa on arvonlisäveroja ja 1,2 miljardia euroa henkilöiden tuloveroja.

Verohallinto sopi helpotetusta maksujärjestelystä viime vuoden maalis-elokuussa 37 000 asiakkaan kanssa. Hakijoista puolet oli yrityksiä ja puolet henkilöitä. Viime vuonna maksujärjestelyjä tehtiin yhteensä 70 000, mikä on puolet enemmän kuin 2019.

Maksujärjestelyssä verojen maksu on jaettu kuukausieriin. Suurimmalla osalla 2020 helpotettuun maksujärjestelyyn hakeneista ensimmäinen erä tuli maksettavaksi syys-lokakuun taitteessa.

”Silloin tilanne näytti huolestuttavalta, kun vajaa 10 000 asiakasta sai huomautuksen ensimmäisen erän maksamatta jättämisestä. Asiakkaat kuitenkin toimivat: lokakuun jälkeen maksujärjestelyihin liittyviä huomautuksia on lähetetty kuukausittain paljon vähemmän”, ylitarkastaja Tuomas Hurskainen Verohallinnosta kertoo tiedotteessa. 

Tällä hetkellä kahdeksan prosenttia asiakkaista on laiminlyönyt maksujärjestelyn ehtojen noudattamisen ja maksujärjestely on rauennut. 

”Jos tilannetta verrataan koronaa edeltävään aikaan, niin lähes yhtä suuri osa verojen maksujärjestelyyn hakeutuneista ei ole pystynyt hoitamaan verojen maksua. Toki maksujärjestelyjä tehtiin viime vuonna runsaasti edellisvuotta enemmän. Eli määrällisesti asiakkaita, joilta verot ovat maksamatta, on enemmän”, Hurskainen sanoo.

Verohallinto on pystynyt hakemaan yrityksiä konkurssiin helpommin helmikuun alusta alkaen, kun väliaikainen konkurssilaki päättyi. Tällä hetkellä yrityksillä on 30 päivää aikaa laittaa veroasiat kuntoon, kun yritys on vastaanottanut konkurssiuhkaisen maksukehotuksen.

Verohallinto kertoo, ettei se kuitenkaan lähetä yrityksille automaattisesti konkurssihakemusta 30 päivää maksukehotuksen jälkeen, vaan konkurssi on viimesijainen perintäkeino. 

Verohallinnon tilastot eivät toistaiseksi ennakoi konkurssien määrän jyrkkää kasvua.

”Tilanne voi toki muuttua. Niin kauan kuin yritykset pystyvät noudattamaan Verohallinnon kanssa sopimaansa verojen maksujärjestelyä, tilanne on hallinnassa. Jos maksujärjestelyt raukeavat, yrityksen riski ajautua konkurssiin kasvaa”, Verohallinnon ylitarkastaja Timo Helin sanoo. 

Olennainen syy konkurssihakemuksen tekoon on yrityksen velkaantumisen päättäminen. ”Arvioimme aina asiakkaan kokonaistilanteen. Erityisesti tarkastelemme, millainen riski yrityksellä on velkaantua jatkossa lisää, jos konkurssiperintää ei aloiteta.” 

Minna Petäinen

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti