veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Liki sata yli 100 000 euroa ansainnutta on pyytänyt, ettei tulotietoja luovuteta medialle – alan järjestöt harkitsevat kantelua oikeusasiamiehelle

Liki sata yli 100 000 euroa ansainnutta on pyytänyt, ettei tulotietoja luovuteta medialle – alan järjestöt harkitsevat kantelua oikeusasiamiehelle
28.10.2019

Lähes sata vähintään yli 100 000 euroa ansio- ja pääomatuloa ansainnutta henkilöä on pyytänyt Verohallinnolta, ettei heidän tulotietojaan luovuteta tiedotusvälineille. Pyyntö on esitettävä Verohallinnolle viimeistään 28. lokakuuta. Verovuoden 2018 tiedot julkaistaan 4. marraskuuta.

Pyyntö koskee ainoastaan tietoluovutusta medialle. Kaikkien henkilöiden julkiset tuloverotustiedot – myös niiden, joiden pyynnön tietojen luovuttamisen kieltämisestä Verohallinto hyväksyy – ovat lain mukaan julkisia ja saatavissa verotoimistojen asiakaspäätteiltä ja puhelimitse.

Oikeus vastustaa omien verotietojensa tietojen luovuttamista liittyy EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen, jota alettiin soveltaa tuloverotustietoihin 1.1.2019 alkaen.

”Periaatteessa kuka tahansa voi vastustaa tulotietojensa luovuttamista. Hyötyä vastustamisesta on kuitenkin vain niille, joiden ansio- ja pääomatulot ovat 100 000 euroa tai enemmän, koska alin tuloraja, jonka ylittävistä ansio- ja pääomatuloista tiedotusväline voi pyytää poiminnan, on 100 000 euroa”, erityisasiantuntija Taito von Konow Verohallinnosta sanoo.

”Verohallinto on katsonut, että tänä vuonna käyttöön otettu yksi poimintaraja – 100 000 euroa – toteuttaa paremmin EU tietosuoja-asetuksen vaatimuksia tietojen minimoinnista ja yhdenvertaisuudesta, eivätkä saman henkilön tiedot ole useammassa poiminnassa”, Taito von Konow jatkaa.

Verohallinto ei anna yleispätevää ohjetta hyväksyttävistä perusteista, joilla tietojensa luovuttamista voi vastustaa. ”Pelkästään se, ettei halua, että tietoja luovutetaan, ei riitä. Viranomainen arvioi, onko henkilökohtainen syy riittävä.”

Verohallinto on saanut maanantaiaamuun mennessä vajaa 100 pyyntöä, ettei tietoa ansio- ja pääomatuloista luovuteta medialle. Vuonna 2017 henkilöitä, joiden verotettavat tulot olivat vähintään 100 000 euroa, oli lähes 67 000.

Verotietojen julkistuspäivä on perinteisesti vuoden suurimpia uutispäiviä Suomessa. Mediayritysten etujärjestö Medialiitto onkin hyvin yllättynyt siitä, että Verohallinto yleensä tarjoaa mahdollisuutta vastustaa verotietojensa luovuttamista journalistisiin tarkoituksiin. Liitossa epäillään, että tämä perustuu virheelliseen tulkintaan tietosuojalaista.

Taloustaidon saamien tietojen mukaan Medialiitto harkitsee asiassa kantelua eduskunnan oikeusasiamiehelle yhdessä Journalistiliiton kanssa.

Minna Petäinen

Rahat, verot, työ & eläke, koti