veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Kuolinpesän osakkaat haluavat toimittaa perunkirjoituksen keskenään – voiko näin tehdä?

Kuolinpesän osakkaat haluavat toimittaa perunkirjoituksen keskenään – voiko näin tehdä?
20.8.2021

Kuolinpesässä on kolme osakasta. Voiko kolme osakasta toimittaa perunkirjoituksen keskenään?  

Verojuristi Georg Rosbäck vastaa:

Kyllä voivat. Vähimmäismäärä henkilöitä perukirjan laatimiseen on kolme, sillä siihen tarvitaan pesän ilmoittaja ja kaksi uskottua miestä.

Perunkirjoituksen toimituttamisvelvollisuus on yleensä sillä kuolinpesän osakkaalla, jonka hoidettavana pesän omaisuus on.

Perunkirjoituksen toimittamista varten tarvitaan kaksi uskottua miestä arvioimaan kuolinpesän varat ja velat. Sinänsä uskotuille miehille ei ole jääviyssääntöjä, joten pesän osakkaat voivat toimia tässä roolissa. Suotavaa tämä ei kuitenkaan ole.

Uskottujen miesten tulee olla oikeustoimikelpoisia, mutta muuten heille ei ole asetettu pätevyys- tai esteettömyysvaatimuksia.

Uskotuilla miehillä pitää esimerkiksi kuitenkin olla riittävät valmiudet arvioida kuolinpesän omaisuuden arvoa. Vaikka esteellisyyssääntöjä ei ole, on puolueettomuuden varmistaminen järkevää, jos kuolinpesällä on esimerkiksi huomattava varallisuus.

Perunkirjoitus on muun muassa perintöverotusta varten annettava ilmoitus. Tämän lisäksi perukirja on tärkeä asiakirja, kun hoidetaan kuolinpesän ja perillisten asioita myöhemmin eri paikoissa kuten mm. pankeissa. Asioitaessa kuolinpesän lukuun perukirjaa myös kysytään yleensä ensimmäisenä. Perukirjan hyvään ulkoasuun ja luotettavuuteen kannattaa panostaa.

Hyvä perussääntö on, että uskotuiksi miehiksi valitaan esteettömiä henkilöitä, jotka eivät ole kuolinpesän osakkaita tai heidän lähisukulaisiaan. 

Yleensä paras tapa varmistaa uskotun miehen toiminnan luotettavuus ja puolueettomuus, on valita tähän tehtävään näihin asioihin perehtynyt lakimies varsinkin, jos tapaus on vähänkin haastavampi.

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti