veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Hallinto-oikeus: Verotietojensa luovuttamista medialle vastustaneiden henkilöllisyys ei ollut salassapidettävä tieto

Hallinto-oikeus: Verotietojensa luovuttamista medialle vastustaneiden henkilöllisyys ei ollut salassapidettävä tieto
20.4.2021

Verotietojensa luovuttamista medialle vastustaneiden henkilöllisyys ei ole salassapidettävä tieto, Helsingin hallinto-oikeus tiedottaa. Oikeus kuitenkin katsoi, ettei Verohallinnolla ole velvollisuutta tuottaa listausta suurituloisimmista siten, että tietojensa luovuttamista vastustaneet olisivat listalla mukana.

Helsingin hallinto-oikeuden päätös koskee seitsemää valitusta, jotka liittyvät julkisten verotietojen luovuttamiseen medialle.

Verohallinto on tarjonnut tiedotusvälineille palvelua, jossa tiedotusvälineet ovat voineet verotuksen valmistuttua pyytää Verohallinnolta mediapalveluna tuloverotuksen julkisia tietoja vähintään 100 000 euroa vuodessa ansainneista henkilöistä.

Vuoden 2018 verotietojen osalta Verohallinto oli hyväksynyt noin 230 henkilön pyynnöt, joilla henkilöt olivat yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 21 artiklassa tarkoitetulla tavalla vastustaneet verotietojensa luovuttamista mediapalvelun yhteydessä. Verohallinto oli poistanut näiden henkilöiden tiedot mediapalveluna luovutettavista tiedoista.

Hallinto-oikeuden ratkaisussa oli kyse ainoastaan tietojen luovutuksesta. Tässä yhteydessä ei arvioitu yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklassa tarkoitetun vastustamisoikeuden käyttämistä koskevien Verohallinnon päätösten lainmukaisuutta, koska näistä päätöksistä ei ollut valitettu ja ne olivat saaneet lainvoiman.

Minna Petäinen

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti