veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Suomalaisten pankkitileillä 97 miljardia euroa – kotitalouksilla lainaa lähes 157 miljardia

Suomalaisten pankkitileillä 97 miljardia euroa – kotitalouksilla lainaa lähes 157 miljardia
28.9.2020

Kotitalouksien nettovarallisuus on kasvanut yhtäjaksoisesti vuoden 2008 notkahduksen jälkeen. Viime vuonna kotitalouksien nettovarallisuus kasvoi 34,9 miljardilla eurolla. 

Suomalaisilla kotitalouksilla oli viime vuonna rahoitusvaroja 331,5 miljardia euroa ja muita varoja 506,3 miljardia euroa, ilmenee Tilastokeskuksen viime perjantaina julkaisemasta rahoitustilinpitotilastosta.

Kotitalouksien rahoitusvaroista:

  • 97,3 miljardia oli talletuksia,
  • 87,3 miljardia noteeraamattomia osakkeita ja muita osuuksia,
  • 61,4 miljardia vakuutus- ja eläkesaamisia,
  • 39,0 miljardia pörssiosakkeita ja
  • 28,1 miljardia rahasto-osuuksia.

Muita rahoitusvaroja kotitalouksilla oli 18,4 miljardin euron arvosta.

Vuoden aikana rahoitusvarat lisääntyivät 27,2 miljardia euroa ja muut varat 17,7 miljardia euroa. Muista varoista eli reaalivaroista merkittävimpiä ovat asuinrakennukset ja maa.

Kotitalouksien velat kasvoivat 10,1 miljardia euroa ja ne olivat yhteensä 184,1 miljardia euroa.

Kun rahoitusvaroista ja muista varoista vähennetään velat, saadaan kotitalouksien nettovarallisuudeksi 653,7 miljardia euroa.

Edellisvuoteen verrattuna kotitalouksien nettovarallisuus kasvoi 34,9 miljardia euroa. 

Kotitalouksien varat talletustileillä

Suurin osa kotitalouksien varoista on edelleen talletustileillä, joilla oli vuoden lopussa 97,3 miljardin euroa. Matalista koroista huolimatta kotitalouksien talletukset kasvoivat vuoden 2019 aikana 5,5 miljardia euroa.  

Kotitalouksien omistamien noteerattujen osakkeiden ja rahasto-osuuksien yhteenlaskettu arvo oli 67,1 miljardia euroa. Kasvua edellisvuoden loppuun verrattuna oli 11,2 miljardia euroa.

Kotitalouksien rahoitusvarat 2000-2019, mrd e

Kotitalouksien velkaantumisaste nousi 1,8 prosenttiyksikköä

Kotitalouksien velkaantumisaste on noussut miltei yhtäjaksoisesti vuodesta 1997 alkaen. Myös vuonna 2019 kotitalouksien velkojen kasvutahti jatkui lähes entisenlaisena.

Kotitalouksilla oli vuoden lopussa asuntolainoja ja muita lainavelkoja 156,7 miljardia euroa. Lainavelkojen kasvu nosti kotitalouksien velkaantumisastetta vuoden aikana 1,8 prosenttiyksiköllä 128,9 prosenttiin. 

Minna Petäinen

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti