veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Seitsemän vinkkiä listautumisantiin osallistuvalle – kiinnitä huomiota ainakin näihin seikkoihin

Seitsemän vinkkiä listautumisantiin osallistuvalle – kiinnitä huomiota ainakin näihin seikkoihin
24.3.2021

Karo Hämäläinen

KARON PÖRSSI Listautumisannit ovat pörssissä merkkitapauksia. Kun uusi yhtiö tulee listalle, se markkinoi itseään sijoituskohteina kiivaammin kuin muulloin.

Tämän sesongin kovimman suorituksen on tehnyt Nightingale Health, jonka mainoksia on näkynyt lehtien sivuilla ja netissä, ja kuulemma mainosaikaa on ostettu myös televisiosta – aivan kuin 1980-luvulla!

Markkinointi myös toimii. Listautuvat yhtiöt ovat viime aikoina keränneet yleensä noin viikon kestävän merkintäaikansa aikana useita tuhansia omistajia. Suhteessa siihen, minkä verran uusia omistajia samankokoiset yhtiöt saavat normaalissa kaupankäynnissä vaikkapa kuukauden aikana, luvut ovat varsin suuria.

Jotkut hakevat listautumisista vain pikavoittoja, mutta monet tarttuvat listautuviin yhtiöihin pitkäjänteisen omistajan ajatuksin. Oma sijoitushorisontti vaikuttaa siihen, mihin seikkoihin listautumisantiin osallistumista harkitsevan kannattaa kiinnittää huomiota ja mitkä niistä saavat puntaroinnissa suurimman painon.

Näihin seikkoihin kiinnitän itse huomiota, kun harkitsen osallistumistani itseään tykö tekevänä pörssitulokkaan listautumisantiin.

1. Yhtiö ja hinnoittelu

Ostaessaan osaketta sijoittaja ostaa osuuden yhtiön liiketoiminnasta. Siksi kaiken analyysin ytimessä on tietenkin yhtiön ja sen toimialan menestymismahdollisuudet. Eikä hyvääkään liiketoimintaa kannata ostaa järjettömällä hinnalla.

Listautumisantiin osallistuminen ei perusperiaatteiltaan poikkea mitenkään siitä, että ostaisi osaketta pörssistä. Siksi myös kaikki normaalin sijoitusanalyysin periaatteet pätevät.

Tämä kohta on ehdottomasti tärkein listautumiseen osallistumista harkitsevan pohdinnan alla oleva kysymys.

2. Rahaa firmalle vai vanhoille omistajille?

Vaikka yleensä puhutaan listautumisanneista, toisinaan tarjolla olevista osakkeista valtaosa tulee vanhoilta omistajilta. Tällöin olisi osuvampaa puhua listautumismyynneistä.

Jos rahat menevät vanhoille omistajille, yhtiön tase ei siitä parane. Listautuminen ei tällöin välttämättä tapahdu yhtiön edut vaan vanhojen omistajien edut edellä. Tällöin kyseessä on usein pääomasijoittajan irtautuminen eli exit.

Exit on pääomasijoittajien normaalia touhua eikä sitä kannata kavahtaa. Jos listautuva yhtiö ei tarvitse rahaa, miksi sen pitäisi sitä kerätä?

Itse kuitenkin mietin aina aiempien omistajien intressejä. Myyvätkö he valtaosan omistuksestaan vai vain pienen osan?

Jos nykyiset omistajat luopuvat omistuksestaan kokonaan tai suurelta osin, heillä on intressi saada listautumisessa mahdollisimman korkea hinta. Sen sijaan jos nykyiset pääomistajat jättävät valtaosan omistuksestaan salkkuunsa, heillä on syytä toivoa osakekurssin suotuisaa kehitystä, jotta he saavat myytyä osakkeensa vielä korkeammalla noteerauksella.

3. Ankkurisijoittajat

Markkinoidessaan listautumista järjestäjäpankit tapaavat kerätä mukaan uusia suuromistajia, jotka sitoutuvat merkitsemään tai ostamaan listautuvan yhtiön osakkeita.

Palkkioksi näille ankkurisijoittajille taataan heidän kanssaan sovitun osakemäärän saaminen siinäkin tapauksessa, että listautuminen ylimerkittäisiin ja muiden merkitsijöiden saamaa osakemäärää leikattaisiin rankastikin.

Erityisen arvokkaina pidän kasvollisia omistajia, jotka tulevat mukaan merkittävällä omistusosuudelle.

4. Mihin rahat aiotaan käyttää?

Yhtiötä voivat ajaa pörssiin monet syyt. Niistä alkuperäisin on rahoituksen hakeminen uusilta sijoittajilta. Parhaimmissa listautumistarinoissa osakeannilla hankittaville on selvä käyttökohde, joka nostaa yhtiön uudelle tasolle ekosysteemissään. Ihannetilanteessa investoinnille on laskettavissa hyvä tuottoaste.

Toisessa laidassa ovat tapaukset, joissa saatavilla rahoilla maksetaan pääomistajien yhtiölle myöntämiä lainoja. Se vaikuttaa siltä kuin osakemyyntiä haluttaisiin meikata osakeanniksi.

Toisinaan yhtiöt rakentavat itselleen houkuttelevan kasvutarinan, joka perustuu siihen, että listautumisella saatavilla rahoilla liiketoimintaa monistetaan kansainvälisesti. Ajatus hurjasta kasvusta on omiaan nostamaan yhtiön arvoa sijoittajien silmissä.

Aina tarinat eivät ole realistisia. Tällöin listautumisessa kerättävät rahat saatetaan heittää Kankkulan kaivoon. Vanhojen omistajien kannalta sekin voi olla jossain tilanteissa järkevää, jos he pääsevät myymään osakkeita korkean arvostuksen aikana. Ihan mitä tahansa tarinaa ei siksi kannata niellä.

5. Mitkä ovat listautumisen syyt?

Listautumiselle on hyvä olla muitakin motiiveja kuin vain rahan saaminen. Rahaa monet varsinkin pienet ja keskisuuret yhtiöt saisivat helpohkosti myös pörssin ulkopuolelta, ja jos yhtiö ei tarvitse kuin rahaa, epäröin, miksi se ei pörssilistautumisen sijaan ole kääntynyt suoraan suursijoittajien puoleen.

Kuluttajille tuotteitaan ja palveluitaan myyvät yhtiöt hyötyvät pörssissä olemisen tuomasta näkyvyydestä. Osakkeen noteeraus voi helpottaa palkitsemisjärjestelmien rakentamista.

Julkisesti määritelty hinta helpottaa oman osakkeen käyttämistä maksuvälineenä. Yhtiö voi esimerkiksi ostella hajautuneen toimialansa pienempiä kilpailijoita osakevaihdolla.

Noteeraus voi myös auttaa siinä tapauksessa, että pääomistajat kaavailevat yhtiön myymistä teolliselle ostajalle. Jos mahdollisissa suorissa keskusteluissa ei ole päästy hinnassa samalle hehtaarille, pörssinoteeraus antaa neuvotteluille jollain tapaa neutraalin pohjan.

Pörssilistaus tuo yhtiölle uskottavuutta ja takaa ainakin jonkinlaisen läpinäkyvyyden, minkä ansiosta listayhtiö voi olla uskottavampi neuvottelukumppani uusilla markkinoilla.

6. Tulosmanipulointimahdollisuudet

Suomen kielen sana "tulosmanipulointi" kuulostaa hämäräperäisemmältä kuin käsitteen englanninkielinen vastine financial engineering. Tulosmanipulointi viittaa siihen, että yhtiöillä on keinoja saada tuloksensa näyttämään kauniimmalta (tai rumemmalta).

Yhtiön liiketoiminnan luonteesta riippuu, millaisia keinoja sillä on ja mitkä niistä ovat relevantteja. Mitä enemmän kyseessä on vanhojen omistajien tekemä myynti, sitä tarkemmin tulosmanipuloinnin hyödyntämistä kannattaa epäillä.

Yhtiöt myös usein ymmärrettävästi ajoittavat listautumisensa niin, että niillä on edelliseltä tilikaudelta esiteltävänä komeaa kasvua ja kannattavuutta. Tulos voi olla poikkeuksellisen hyvä esimerkiksi kertaluonteisten projektien onnistumisen tai vaikkapa valuuttakurssien tai raaka-ainehintojen ansiosta. Näitä seikkoja kannattaa arvioida eikä luottaa sinisilmäisesti siihen, että kannattavuus tai tuloskasvu jatkuisivat listautumista edeltävällä tasolla myös jatkossa.

7. Millainen tiimi yhtiöllä on?

Osa listautuvista yhtiöistä, varsinkin niistä, jotka pyrkivät First North -kauppapaikalle, ovat kehityskaarensa alkuvaiheissa. Tällöin poikkeuksellisen tärkeää on arvioida, onko yhtiöllä leivissään sellaiset henkilöt, jotka kykenevät toteuttamaan esitteissä maalaillut ideat.

Monesti aloittelevat firman hankkivat uskottavuutta rekrytoimalla hallitukseensa kovan luokan tekijöitä. Hallituksen jäseneksi saatetaan suostua monesta syystä, mutta harva haluaa ottaa maineriskiä ja lähteä mukaan sellaiseen yhtiöön, johon ei usko ainakin jossain määrin.

Johdon ja hallituksen lyhyet esittelyt löytyvät virallisesta listautumista varten tehdystä esitteestä. Niiden vilkaiseminen ei ole suuri vaiva.

Karo Hämäläinen

Kirjoittaja on kirjailija ja sijoittamiseen erikoistunut vapaa toimittaja. Kuluneen vuoden aikana hän on osallistunut Kreaten ja Orthexin listautumisiin.

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti