veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Pörssiyhtiön yhtiökokous – saako kokoukseen osallistuva vähennyksen matkakuluista?

Pörssiyhtiön yhtiökokous – saako kokoukseen osallistuva vähennyksen matkakuluista?
24.1.2020

Olen kuullut, että pörssiyhtiöiden yhtiökokouksiin osallistumisesta aiheutuvat matkat eivät olekaan vähennyskelpoisia verotuksessa. Onko asia tosiaankin näin? Metsänomistajat voivat vähentää metsänhoidosta aiheutuvat matkakulut pääomatuloistaan. Mielestäni tässä on kyse samasta asiasta.

Lakiasian johtaja Vesa Korpela vastaa:

Verohallinto on antanut syksyllä uuden ohjeen Arvopaperien luovutusvoiton verotus. Siinä todetaan yksioikoisesti: ”Matkakulut pörssiyhtiön yhtiökokoukseen eivät ole vähennyskelpoisia”. 

Mielestäni näin ei voi todeta. Matkakulut yhtiökokoukseen pitäisi hyväksyä vähennyksiin ainakin, jos veronmaksaja voi osoittaa yhtiökokoukseen osallistumisen vaikuttaneen osakkeiden arvoon tai osingon määrään. Esimerkiksi vähimmäisosingon vaatiminen tai muu vastaava hanke olisi mielestäni peruste pitää matkakuluja vähennyskelpoisina. 

Vaikea kysymys on, voidaanko yhtiökokouksesta saatavaa informaatiota pitää riittävänä perusteena vähentää matkakulut. Mielestäni tässäkin pitäisi noudattaa vanhaa ohjetta, jonka mukaan vähentää saa ”vakaassa tulonhankkimistarkoituksessa uhratut menot”.

Osakesalkun koolla on näissä pohdinnoissa merkitystä. Yhden osakkeen omistajan tuhannen euron matkakuluja on tuskin maksettu vakaassa tulonhankkimistarkoituksessa. Joka tapauksessa vähennysvaatimuksen esittäjän on pystyttävä pyydettäessä näyttämään vähennysvaatimuksensa määrä ja peruste.

Odotan mielenkiintoisia hallinto-oikeuksien ratkaisuja, jos verovalmistelijat ottavat Verohallinnon ohjeen yksittäisen lauseen tosissaan ja sijoittajat valittavat ratkaisuista.

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti