veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Pienyhtiörahastoilla vahva edustus rahastovertailun tuottokärjessä

Pienyhtiörahastoilla vahva edustus rahastovertailun tuottokärjessä
29.12.2020

Taloustaidon rahastovertailussa vertaillaan osake-, yhdistelmä- ja korkorahastojen lyhyen ja keskipitkän aikavälin tuottoja. Vertailu kertoo rahastojen vuosituotot vuoden, kolmen ja viiden vuoden jaksoilta.

Osakemarkkinoilla on pyyhkinyt keskimäärin hyvin jo pitkään viime kevään koronakuoppaa lukuun ottamatta. Myös monien osakerahastojen tuotot ovat olleet runsaita.

Tämänkertaisesta vertailusta näkee, että erityisen vauhdikasta meno on nyt ollut pienyhtiöihin sijoittavissa osakerahastoissa. Kolmen viime vuoden vuosituotoilla mitattuna kymmenestä parhaasta rahastosta suurin osa on rahastoja, joiden tärkein sijoituskohde ovat pienyhtiöt.

Taloustaidon vertailussa ovat mukana rahastot sellaisista rahastoyhtiöistä, jotka ovat Finanssialan (FA:n) jäseniä. Muista rahastoyhtiöistä ovat mukana Suomeen rekisteröidyt rahastot.

Kaikkia rahastoja koskevana edellytyksenä on, että rahasto on toiminut vähintään kolme vuotta ja rahaston minimisijoitus on enintään 5 000 euroa tai rahastossa on mahdollisuus kuukausisäästämiseen.

Osake-, yhdistelmä- ja korkorahastojen tuottoja 30.11.2020, parhaat 3 vuoden tuottojen mukaan: 

Sijoitusrahastot rahastojen tuotto, %, 12 kk

Rahat, verot, työ & eläke, koti