veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Osinkoja listaamattomista yhtiöistä – lasketaanko osingot yhteen?

Osinkoja listaamattomista yhtiöistä – lasketaanko osingot yhteen?
14.4.2021

Omistan useiden listaamattomien osakeyhtiöiden osakkeita.

Ymmärtääkseni listaamattomista yhtiöistä saatavaa pääomatulo-osinkoa verotetaan kevyemmin 150 000 euroon asti. Onko tuo 150 000 euron raja yhtiökohtainen vai lasketaanko eri yhtiöistä saatavat osingot yhteen?

Verojuristi Harri Rajala vastaa:

Tuo 150 000 euron raja ei ole yhtiökohtainen vaan verovelvolliskohtainen. Yhden kalenterivuoden aikana kaikista omistamistasi listaamattomista yhtiöistä saamasi pääomatulo-osingot lasketaan yhteen 150 000 euron rajaa laskettaessa.

Pääomatulo-osinkoa on kahdeksan prosentin vuotuinen tuotto osingonsaajan omistamien osakkeiden matemaattisesta arvosta.

Henkilön verovuonna eli yhtenä kalenterivuonna listaamattomista osakeyhtiöistä saama pääomatulo-osinko on 150 000 euroon asti 25 prosenttisesti veronalaista pääomatuloa ja 75 prosenttisesti verovapaata tuloa. 150 000 euroa ylittävästä pääomatulo-osingosta 85 prosenttia on veronalaista pääomatuloa ja 15 prosenttia verovapaata tuloa.

Kahdeksan prosentin vuotuisen tuoton ylittävästä osasta saatu osinko on ansiotulo-osinkoa. Ansiotulo-osingosta 75 prosenttia on veronalaista ansiotuloa ja 25 prosenttia verovapaata tuloa.

Verohallinto käsittelee aihetta syventävässä vero-ohjeessa Osinkotulojen verotus.

Rahat, verot, työ & eläke, koti