veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Osakerahastojen kolmen vuoden parhaat hyvässä vedossa

Osakerahastojen kolmen vuoden parhaat hyvässä vedossa
24.1.2020

Taloustaidon vertailussa ovat tällä kertaa mukana osakerahastoja, yhdistelmärahastoja ja korkorahastoja.  Vertailusta käy ilmi, mitä rahastojen tuotoille on tapahtunut keskimäärin yhdessä, kolmessa ja viidessä  vuodessa. 

Vertailussa ovat mukana rahastot sellaisista rahastoyhtiöistä, jotka ovat Finanssialan (FA:n) jäseniä. Muista rahastoyhtiöistä ovat mukana Suomeen rekisteröidyt rahastot.

Kaikkia rahastoja koskevana edellytyksenä on, että rahasto on toiminut vähintään kolme vuotta ja rahaston minimisijoitus on enintään 5 000 euroa tai rahastossa on mahdollisuus kuukausisäästämiseen.

Taulukossa pitkän aikavälin tuotot 31.12.2019, parhaat 3 vuoden tuoton mukaan:

NUMERO 22 % Suomalaisten kotitalouksien osuus kotimaisten pörssiyhtiöiden osakeomistuksesta 31.12.2019 oli 22 prosenttia.

Rahastojen tuotto, %, 12 kk

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti