veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Mikä maa verottaa rajoitetusti verovelvollisen saaman osingon?

Mikä maa verottaa rajoitetusti verovelvollisen saaman osingon?
29.7.2020

Asun Espanjassa ja olen Suomessa rajoitetusti verovelvollinen. Verotetaanko suomalaisesta pörssiyhtiöstä saamani osinko Suomessa vai Espanjassa?

Verojuristi Harri Rajala vastaa: 

Molemmat maat saavat verottaa osingon. Kyseinen pörssiyhtiö perii lähdeveron Suomeen rajoitetusti verovelvollisen henkilön Suomesta saadusta suomalaisen pörssiyhtiön osingosta. Suomen ja Espanjan välisen verosopimuksen mukaan pörssiosakkeiden osingoista peritään Suomessa 15 prosenttia lähdeveroa. Lähdevero hyvitetään sinulle asuinvaltiosi Espanjan verotuksessa, sillä Espanjakin saa verottaa osingon.

Jos et saa osingosta Suomeen maksamaasi lähdeveroa kokonaan hyvitettyä Espanjan verotuksessa, voit halutessasi vaatia Suomen Verohallinnolta, että Suomesta saatu osinko verotetaan vastaavalla tavalla kuin Suomessa yleisesti verovelvollisella eli pääomatulona, josta 15 prosenttia on verovapaata.

Vaatimus kannattaa toki tehdä vain, jos lasket saavasi siitä jotain verohyötyä. Vaatimuksen voit tehdä vasta, kun Espanjan verotus on valmistunut.

 

Vastauksen viimeisen kappaleen ensimmäinen lause "Veronalaisen pääomatulon veroprosentti on 30 000 euroon asti 30 ja ylimenevältä osalta 34.", on poistettu 1.9.2020. 

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti