veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Keski-ja Itä-Euroopan sekä Kaukoidän osakerahastoissa kovia vuosituottoja

Keski-ja Itä-Euroopan sekä Kaukoidän osakerahastoissa kovia vuosituottoja
2.3.2020

Taloustaidon vertailussa on tällä kertaa mukana Keski- ja Itä-Eurooppaan, koko maailmaan, Kaukoitään, Latinalaiseen Amerikkaan ja Lähi-itään ja Afrikkaan sijoittavia osakerahastoja. Vertailusta käy ilmi, mitä rahastojen tuotoille on tapahtunut keskimäärin yhdessä, kolmessa ja viidessä vuodessa. 

Vertailussa ovat mukana rahastot sellaisista rahastoyhtiöistä, jotka ovat Finanssialan (FA:n) jäseniä. Muista rahastoyhtiöistä ovat mukana Suomeen rekisteröidyt rahastot.

Kaikkia rahastoja koskevana edellytyksenä on, että rahasto on toiminut vähintään kolme vuotta ja rahaston minimisijoitus on enintään 5 000 euroa tai rahastossa on mahdollisuus kuukausisäästämiseen.

Kehittyville markkinoille sijoittavien osakerahastojen tuottoja 31.1.2020, parhaat 3 vuoden tuottojen mukaan: 

Rahastojen tuotto, %, 12 kk

 

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti