veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Kannattaako iäkkään isän arvokas pörssisalkku realisoida jo nyt vai vasta kuoleman jälkeen?

Kannattaako iäkkään isän arvokas pörssisalkku realisoida jo nyt vai vasta kuoleman jälkeen?
30.7.2021

Iäkkäälle isälleni on kertynyt vuosien saatossa satojentuhansien eurojen arvoinen pörssisalkku 1990-luvulla kuolleen äitini jälkeen, jolloin isäni aloitti pörssisijoittamisen. Salkun arvo on noussut huomattavasti.

Kannattaisiko pörssisalkku realisoida verotusmielessä jo ennen isän poismenoa vai heti isän perukirjan laatimisen jälkeen? Isäni pyysi minua selvittämään asian. Olen ainut lapsi enkä ole innostunut osakkeista.

Lisäolettamuksena on, että pörssiosakkeiden myyntihinta vastaa kutakuinkin perukirjassa olevaa hintaa eivätkä pörssikurssit romahda.

Verojuristi Tuomo Lindholm vastaa:

Kokonaisverorasitus pienenee, jos isän pörssisalkku realisoidaan vasta isän poismenon jälkeen.

Jos isä realisoi osakkeet jo eläessään, hän maksaa kaikista pääomatuloistaan kuten pörssiosakkeiden myyntivoitosta veroa 30 prosenttia 30 000 euroon saakka, ylittävältä osalta veroprosentti on 34.

Jos taas sinä myyt pörssiosakkeet vasta isän poismenon jälkeen, maksat pääomatuloveroa vain kuolinpäivän ja myyntipäivän välisestä arvonnoususta. Mikäli kuolinpäivän ja myyntipäivän arvot ovat samat, myyntivoittoa ei synny ja selviät pelkällä perintöverolla.

Suurin mahdollinen perintöveroprosentti lapselle on 19. Jos esimerkiksi koko perintöverotettava perintösi olisi vaikkapa 500 000 euroa, maksaisit perinnöstäsi veroa 69 700 euroa eli noin 14 prosenttia.

Julkisesti noteerattavien arvopapereiden arvon määrittäminen perukirjaan ja perintöverotus ta­pahtuu lähtökohtaisesti kuolinpäivänä toteu­tuneen kaupan noteerauksen mukaiseen arvoon. Arvostus tapahtuu vähintään päivän kauppojen alimpaan arvoon.

Jos arvopaperilla ei ole käyty kaup­paa, arvostus tapahtuu ostonoteerauksen mukaiseen arvoon. Ellei arvopaperia ole notee­rattu kuolinpäivänä, arvostus tapahtuu lähimmän noteerauksen mukaan.

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti