veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Fiskars jakaa osinkona Wärtsilän osakkeita – miten osinko-osakkeita verotetaan?

Fiskars jakaa osinkona Wärtsilän osakkeita – miten osinko-osakkeita verotetaan?
29.4.2019

Fiskars on ilmoittanut jakavansa tänä vuonna käteisosingon lisäksi Wärtsilän osakkeina jaettavan osingon. Yhtiön hallitus päättää osakeosingon jakamisesta 6.6.2019. Osakkeenomistaja saisi 11.6. kaksi Wärtsilän osaketta kutakin viittä omistamaansa Fiskarsin osaketta kohti. Minulla on 200 Fiskarsin osaketta, joten saisin osakeosinkona 80 Wärtsilän osaketta.

Fiskars on ilmoittanut maksavansa osakeosingosta aiheutuvan 1,6 % varainsiirtoveron osakkeenomistajien puolesta. En halua maksettavaksi mätkyjä ensi vuonna, joten mitä veroja minun pitää maksaa osakeosingosta? Onko mahdollista maksaa ennakonpidätys jo tänä vuonna?

Jos myyn osinko-osakkeet, mikä on niiden hankintahinta?

Lakiasiain johtaja Vesa Korpela vastaa:

Muuna kuin rahana jaettava osinko arvostetaan verotuksessa käypään arvoon. Osinkoa on myös se varainsiirtovero, jonka Fiskars on ilmoittanut maksavansa osakkaiden puolesta.

Listayhtiön jakamasta osingosta veronalaista pääomatuloa on 85 % ja verovapaata tuloa 15 %. Yhtiön suunnitelman mukaan osakkeet jaettaisiin osinkona 11.6.2019 sen osakemäärän mukaan, joka osakkaalla on 10.6.2019. Päätöksen mukaan osakas saa 2 Wärtsilän osaketta kutakin 5 Fiskarsin osaketta kohden. Siltä osin, kuin osakemäärä ei ole viidellä jaollinen, vastaava osinko jaetaan käteisenä 17.6.2019.

Jos Wärtsilän osakkeen arvo 11.6.2019 on 15 euroa osakkeelta, saamasi osinko on 200/5 x (2 x 15 €) x 1,016 = 1 219,20 €. Tästä veronalaista on 85 % eli 1 036,32 €, siitä veroa menee 30 % eli 310,90 €, jos pääomatulot ovat alle 30 000 €. *

Jos haluat välttää jäännösveron, pitäisi sinun hakea Omaverossa ennakkoveron muutos. 

Osinkona saatujen osakkeiden hankintameno on niiden käypä arvo ja niistä maksettu 1,6 %:n varainsiirtovero kokonaan, vaikka osinkona onkin verotettu vain 85 %.

* Laskelma korjattu 29.4.2019.

Rahat, verot, työ & eläke, koti

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.