veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Edulliselta näyttää – mutta vaaniiko osakemarkkinoilla arvoansa?

Edulliselta näyttää – mutta vaaniiko osakemarkkinoilla arvoansa?
8.6.2022

Karo Hämäläinen

KARON PÖRSSI Osakekurssien lasku on painanut paitsi osakkeiden hintoja myös niiden arvostuskertoimia. Esimerkiksi Yhdysvaltain S&P 500 -indeksin eteenpäin katsova p/e-luku on laskenut viikkotasolla tarkastelluilla luvuilla vajaaseen 18:aan, kun se on parin viime vuoden ajan ollut 22:n tienoilla.

Ed Yardenin nimeää kantava Yardeni Reasearch laatii säännöllisesti Yhdysvaltain markkinoiden indeksejä koskevia tunnuslukutarkasteluja. Uusimman, kesäkuun neljännelle päivälle 2022 päivätyn raportin mukaan keskikokoisten ja pienten yhdysvaltalaisyhtiöiden arvostukset ovat valuneet enemmän ja selvästi alemmalle kuin suuryhtiöiden S&P 500:n.

Keskisuurten yhtiöiden S&P 400 MidCapin eteenpäin katsova p/e oli tarkastelupäivänä 27. toukokuuta vain 12,7 ja markkina-arvoltaan pienehköjen yhtiöiden S&P 600 Small Capin 12,3. Näiden indeksin eteenpäin katsovat p/e:t ovat vajonneet miltei finanssikriisin vuoden 2008 ja vuoden 2020 koronadipin lukemiin.

Eteenpäin katsominen tarkoittaa sitä, että p/e-luku on laskettu toteutuneiden tulosten sijaan tulosennusteiden avulla.

P/e-luku voi pienetä joko siksi, että hinnat (p) laskevat tai tulokset (e) kasvavat, jos toinen komponentti pysyy paikallaan. Käytännössä sekä hinnat että tulosennusteet elävät kaiken aikaa. Kuluneen kevään aikana osakekurssit ovat laskeneet nopeammin kuin tulosennusteet, jotka osin ovat jopa nousseet. Factsetin mukaan yhdysvaltalaisilta suuryhtiöiltä odotetaan tänä vuonna noin kymmenen prosentin tuloskasvua.

Muilla yleisesti käytetyillä arvostusmittareilla p/s-luvulla, p/b-luvulla ja osinkotuotolla mitattuna halpeneminen näyttää todennäköisesti vielä suuremmalta, sillä yhtiöiden liikevaihto ja oman pääoman määrä heiluu huomattavasti vähemmän kuin p/e-luvun laskennassa käytettävä nettotulos. Samoin osingot ovat tulosta vakaampia ja osinkoennusteisiin kajotaan säästeliäämmin kuin tulosennusteisiin. 

Onko arvo todellista?

Sijoitusmarkkinoilla puhutaan arvoansasta (value trap) silloin, kun osake vaikuttaa hinnoittelukertoimien valossa edulliselta mutta ei todellisuudessa olekaan edullinen. Erityisesti arvosijoittajia vaanii arvoansaan lankeamisen vaara.

Yleensä arvoansoista puhutaan yksittäisten yhtiöiden kohdalla. Arvoansa voi piillä esimerkiksi taantuvan toimialan yhtiössä, jonka tuloksentekokyky on heikkenemässä peruuttamattomasti. Erityisen vaarallisia ovat tilanteet, joissa yhtiöllä on takana vielä hyvä vuosi, jolloin toteutuneista tuloksista lasketut luvut näyttävät edullisilta, jos osakemarkkinat ovat jo ennakoineen tuloksen sukeltamista.

Arvoansaa voi soveltaa yksittäisten yhtiöiden lisäksi myös koko markkinaan. Indeksitason arvoansa voi syntyä sellaisessa tilanteessa, jossa talouden vaihe kääntyy alaspäin. Jos yhtiöiden tulokset kääntyvät nousun sijaan laskuun, taaksepäin katsovilla kertoimilla tarkasteltuna niiden osakkeet näyttävät petollisen houkuttelevilta.

Eteenpäin katsovat kertoimet taas lasketaan analyytikkojen ennusteiden perusteella, ja analyytikot tapaavat olla nihkeitä muuttamaan ennusteitaan, oli sitten kyse noususta tai laskusta. Tällä haavaa taloudesta on jo jonkin aikaa kuulunut negatiivisia signaaleja, joiden voisi kuvitella heijastuvan yhtiöiden tuloksiin. Kenties analyytikot eivät ole muuttaneet arvioitaan tai siirtäneet muuttuneita arvioitaan tulosennusteisiin täysin.

Tätä tulkintaa voisi tukea se, että vähemmän seurattujen pienten ja keskisuurten amerikkalaisyhtiöiden eteenpäin katsovat p/e-luvut ovat laskeneet selvästi enemmän kuin eniten seurattujen suurten yhtiöiden.

Miettiä voi sitäkin, mistä osakekurssien lasku on aiheutunut. Välttämättä syynä eivät vielä ole olleet niinkään taloushuolet vaan vain korkojen nousu ja nousuodotukset. Korkeampien korkojen aikana osakkeista pitääkin maksaa matalampia p/e-kertoimia.

Jos nähty kurssilasku selittyy vain tai pääosin korkojen nousulla, tulosennusteiden lasku voisi tuoda lisää luisua.

Factsetin mukaan analyytikot ovat huhti- ja toukokuun aikana laskeneet yhdysvaltalaisyhtiöiden toisen vuosineljänneksen tulosennusteita mutta samaan aikaan nostaneet jälkimmäistä vuosipuoliskoa koskevia ennusteita.

Yhtiöitä alle kympillä?

Samaan aikaan kun monet yhtiöt eivät ole ainakaan vielä sanottavasti kärsineet talouden epävarmuudesta ja osakekurssit ovat yleisesti laskeneet, Helsingin pörssistä saa jo kosolti yhtiötä alle kymmenen p/e-luvulla.

Poimin Inderesin tulostietokannasta yhtiöt, joiden kuluvan vuoden tulosennusteella ja perjantain 3.6.2022 päätöskursseilla laskettu p/e on yksinumeroinen. Toisessa sarakkeessa on ensi vuoden ennusteilla ja samalla kurssilla laskettu p/e-kerroin. Jos ensi vuoden p/e-luku on tämänvuotista korkeampi, yhtiön nettotuloksen odotetaan ensi vuonna olevan tämänvuotista pienempi. 

Yhtiö P/E  
  2022 2023
Outokumpu 2,9 9,6
Toivo Group 6,1 5,6
Aspo 8,3 9,4
Martela 8,5 6,8
Reka Industrial 8,6 11,4
LapWall 8,8 10,4
Pihlajalinna 9,2 11,9
Aktia 9,4 8,9
Purmo Group 9,5 9,4
Honkarakenne 9,5 9
Metsä Board 9,6 14,5
Titanium 9,7 8,8
Aspocomp 9,7 9,2
Tietoevry 9,8 8,9

Lähde: Inderes. Haettu 5.6.2022.

Halpislistan ykkönen on syklinen Outokumpu. Vanha viisaus neuvoo myymään teräsyhtiöt silloin, kun p/e-luku on pieni. Oppi perustuu siihen, että p/e on matala juuri syklin huipulla. Ensi vuodelta Outokummulta odotetaan selvästi tämänvuotista matalampaa nettotulosta.

Asuntosijoitusyhtiö Toivo Group tekee tulosta projektikehityksellä eli rakennuttamiensa talojen arvonnousulla rakentamisvaiheessa. Monialayhtiö Aspo kärsii Venäjästä ja kertoi toukokuun lopussa harkitsevansa keräävänsä rahaa 20–30 miljoonan euron hybridilainalla.

Vaikka pääosa listan yhtiöistä on pienehköjä, mukana ovat myös yli kolmen miljardin arvoiset Metsä Board ja Tietoevry. Uusista pörssitulokkaista kymppikerhoon kuuluvat Toivo Groupin lisäksi Lapwall ja Virala-spacin kautta listautunut Purmo.

Karo Hämäläinen

Kirjoittaja on kirjailija ja sijoittamiseen erikoistunut vapaa toimittaja. Mainituista yhtiöistä hän omistaa Outokumpua, Martelaa, Lapwallia, Pihlajalinnaa, Aktiaa, Purmo Groupia, Honkarakennetta, Metsä Boardia ja Tietoevryä.

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti