veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Jos pankkitilini tilikorko olisi negatiivinen – voisiko koron vähentää?

Jos pankkitilini tilikorko olisi negatiivinen – voisiko koron vähentää?
23.9.2019

Jos yksityishenkilön pankkitilin korko muuttuisi negatiiviseksi, pankki alkaisi periä tallettajalta maksua talletuksesta. Voisiko tallettaja silloin vähentää negatiivisen koron verotuksessaan mahdollisista muista korko- tai pääomatuloistaan?

Esimerkiksi osakesijoituksia tehdessään sijoittaja tarvitsee talletustiliä. Silloin negatiivinen korko olisi tallettajalle sijoittamisesta koituva kustannus, ja yleensähän tulonhankkimiskulut saa vähentää.

Lakiasian johtaja Vesa Korpela vastaa: 

Tilanne olisi uusi eikä verolainsäädännössä ole varauduttu siihen mitenkään, joten asia on ratkaistava nykyisiä pykäliä tulkitsemalla.

Ensimmäiseksi pitäisi ratkaista, mitä negatiivinen korko on. Riippuen siitä, miten tuo negatiivinen korko peritään tallettajalta, voitaisiin sitä pitää palvelumaksuna tai pääoman arvon alenemisena eli menetyksenä. Menetys ei ole vähennyskelpoinen sijoittajalle, jota verotetaan tuloverolain mukaan.

Jos negatiivinen korko peritään erikseen, kyse on pankin perimästä palvelumaksusta. Palvelumaksujen vähennysoikeus riippuu tilin käyttötarkoituksesta. Jos tiliä käytetään esimerkiksi vain vuokratulojen keräämiseen ja vuokrahuoneiston menojen maksamiseen, pitäisi tällaisen tilin käytöstä perityt palkkiot voida vähentää tulonhankkimiskuluina. Yksityiskäytössä olevan tilin, esimerkiksi palkkatilin, käytöstä perityt palvelumaksut eivät ole vähennyskelpoisia verotuksessa.

Asiaa pohdittaessa on muistettava myös se, että yleisölle tarkoitetut talletustilit ovat korkotulon lähdeverotuksen piirissä. Tällaisen tilin korkotulo on tuloverotuksessa verovapaata eivätkä korkotulon hankkimisesta johtuvat menot ole vähennyskelpoisia.

Vähennysrajoitus kuitenkin koskee vain tilille maksettavaa korkotuloa. Jos tilille ei makseta korkoa mutta tilistä peritään kuluja, kohdistuvat kulut siihen toimintaan, mihin kuuluvaa rahaliikennettä tilin kautta hoidetaan. Jos tilin rahaliikenne liittyy tulonhankkimistoimintaan, ovat palvelumaksut verotuksessa vähennyskelpoisia.

Rahat, verot, työ & eläke, koti