veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

Tehrään tästä ny numero…

Reijo Vanne

Vaikka Tampereella päin suositellaan muuta, eläkkeistä tehdään paljon numeroita sekä symbolisesti että kirjaimellisesti. Tulojen lisänä ansaittavan työeläkkeen arvo saajalleen ei kuitenkaan ole saanut sanottavasti huomiota. Teen aiheesta tässä nyt numeron, montakin numeroa.

Eläkkeen laskeminen on yksinkertaista…

Kun henkilö saa 1 000 euron suuruisen työtulon, hänelle kirjataan samalla oikeus 15 euron vuotuiseen eläkkeeseen. Eläkeoikeuden suuruuden kannalta ei ole merkitystä sillä, onko 1 000 euroa ansaittu tunnin, päivän, viikon, kuukauden vai vuoden kuluessa.

Tuo 15 euroa maksetaan jokaisena eläkevuotena. Jos eläkevuosia sitten aikanaan on esimerkiksi 24, yksinkertaisin vastaus kysymykseen eläkeoikeuden arvosta on 24 kertaa 15 euroa eli 360 euroa. Palkan päälle tulee siis 36 prosenttia eläkettä.

…mutta ei ihan noin yksinkertaista

Eläkeoikeuteen ja maksussa olevaan eläkkeeseen tehdään tarkistuksia. Ennen kaikkea eläkkeen alkamiseen kuluu ehkä vuosia tai peräti vuosikymmeniä, ja eläkevuosien määrä vaihtelee kansalaisesta toiseen. Eläkkeen alkamiseen kuluva aika on joltisellakin tarkkuudella arvioitavissa, jos elonpäiviä riittää sinne asti. Eläkevuosiensa määrää arvioidessa joutunee sen sijaan tukeutumaan jollain tavoin keskiarvoihin tai mutuun.

Eläkeoikeuden reaaliarvoa tarkistetaan joka vuosi 80 prosentilla reaalipalkkojen muutosvauhdista. Eläkkeen alkaessa tehdään elinaikakertoimen mukainen tarkistus alaspäin. Oletetaan, että eläkkeen ”odotusaika” tulon ja eläkkeen ansainnasta laskettuna on 15 vuotta. Tarkistuksilla ja elinaikakertoimen arvolla 0,9 alkuperäinen 15 euron eläkeoikeus muuttuu 16,15 euron eläkkeeksi, jos yleisen ansiotason reaalinousu on 1,5 prosenttia vuodessa.

Eläkeaikanakin tehdään tarkistuksia, jotka ovat 20 prosenttia reaalipalkkojen muutosvauhdista. Esimerkkinä olevassa tapauksessa 24 eläkevuoden aikana eläkettä maksetaankin noin 400 euroa. Saadaan siis 40 prosentin palkanlisä.

Tulevista eläkkeistä nykyhetkeen

Eläke-eriä joutuu ansaintahetkestä laskettuna odottamaan. Erät pitää siis diskontata ansaintahetkeen, jotta tiedetään, kuinka suuri summa palkanlisänä pitäisi saada, jotta se vastaisi lakisääteistä työeläkettä. Jos reaalinen diskonttokorko on 2 prosenttia vuodessa, vastaus on esimerkin tapauksessa noin 240 euroa, ”sattumalta” siis aivan sama kuin vaikkapa työnantajan ja työntekijän TyEL-maksu.

Eläkkeen arvo vaihtelee kuitenkin suuresti riippuen kaikista edellä sanotuista tekijöistä. Jos eläkkeeseen on aikaa esimerkiksi 35 vuotta, arvo on 204 euroa. Jos aikaa eläkkeelle jäämiseen on 5 vuotta, arvo on 258 euroa.

Miksi tehdä tästä numero

Suomessa keskustellaan paljon siitä, kannattaako mennä töihin vai saako saman tai paremman toimeentulon sosiaaliturvalla. Asiaa harkitsevien kannattaisi ottaa laskelmissaan huomioon se, että työnteosta kertyy työeläkettä, vaikka siitä ei numeroa ole tehtykään tai kun tehdään, saadaan saman tien monta numeroa.

Reijo Vanne on Työeläkevakuuttajat Telan johtava ekonomisti

Kirjoittajasta

Reijo Vanne

Reijo Vanne on Työeläkevakuuttajat Telan johtava ekonomisti.