veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

Reijo Vanne

Kirjoittajasta

Reijo Vanne

Reijo Vanne on Työeläkevakuuttajat Telan johtava ekonomisti.

 • Näin Suomi vaeltaa velkavuoristossa

  Vanne
  21.06.2017   
  Suomi on erilainen velkaantuva maa. Yksi nykyisen talouspolitiikan tavoitteista on pysäyttää velkasuhteen kasvu eli julkisen velan kasvu suhteessa bruttokansantuotteeseen. Velkahan kasvaa, kun raho...
 • Veroja vähentävät verot

  Vanne
  22.12.2016   
  Työeläkevakuutusmaksut ovat veroja, mutta ne ovat myös verovähennyksiä . Veroasteella tarkoitetaan kaikkien kansantaloudessa kerättyjen verojen suhdetta bruttokansantuotteeseen. Tilastokeskuksen mu...
 • Tehrään tästä ny numero…

  Vanne
  01.06.2016   
  Vaikka Tampereella päin suositellaan muuta, eläkkeistä tehdään paljon numeroita sekä symbolisesti että kirjaimellisesti. Tulojen lisänä ansaittavan työeläkkeen arvo saajalleen ei kuitenkaan ole saa...
 • Valuvatko eläkevakuutusmaksut ulkomaille?

  Vanne
  11.12.2015   
  Suuri osa kansalaisista, kommentoijista ja poliitikoistakin vaikuttaa olevan siinä käsityksessä, että Suomesta työeläkemaksuina kerättyä rahaa kannetaan selkä vääränä ulkomaille sijoitettavaksi ja ...
 • Kasvavatko eläkevarat taivaaseen asti?

  Vanne
  02.03.2015   
  Työeläkevaroja on yli 170 miljardia euroa. Tavanomaisinakin vuosina sijoitusten tuotto on monta miljardia euroa. Eikö tästä riittäisi kipeisiin tarpeisiin, esimerkiksi eläkkeiden korottamiseen tai ...
 • Sijoitustuottoja on helpompi rakastaa kuin veroja

  Vanne
  30.01.2014   
  Lakisääteinen työeläkeala sisältyy kansantalouden tilinpidossa julkiseen talouteen ja lakisääteiset työeläkevakuutusmaksut ovat mukana veroasteessa. Näin on, vaikka työeläkevakuutusmaksuja ei sääde...
 • Eläkeuudistuksen lähtöruutu selvillä

  Vanne
  16.10.2013   
  Seuraava eläkeuudistus tullee voimaan vuoden 2017 alussa. Eläketurvakeskus (ETK) ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) julkaisivat lokakuun alussa laskelmansa siitä, mihin eläkemenojen ja työelä...
 • Uskontunnustus: alusta, keskeltä ja lopusta

  Vanne
  12.08.2013   
  Otsikon sanat ovat vakiintuneet työurien pidentämistä käsittelevien yhteiseksi uskontunnustukseksi. Työurien pidentäminen lopusta on jossain yhteydessä eläkkeelle siirtymiseen. Yhteys on monimutkai...