veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

Veroja vähentävät verot

Reijo Vanne

Työeläkevakuutusmaksut ovat veroja, mutta ne ovat myös verovähennyksiä.

Veroasteella tarkoitetaan kaikkien kansantaloudessa kerättyjen verojen suhdetta bruttokansantuotteeseen. Tilastokeskuksen mukaan veroaste oli Suomessa 43,9 prosenttia vuonna 2015. EU:n kansantalouden tilinpidon standardin mukaan kaikki Suomen lakisääteistä työeläkevakuutusta hoitavat toimijat ovat julkisyhteisöjä. Kaikki työeläkevakuutusmaksut ovat siten veroja kansantalouden tilinpidossa.

Yksityisten ja julkisten alojen työeläkevakuutusmaksut olivat kymmenen prosenttiyksikköä eli vajaa neljäsosa veroasteesta vuonna 2015. Tarina työeläkkeistä verotuksen kannalta ei kuitenkaan ole tällä tiedolla kerrottu likimainkaan kokonaan.

Työeläkemaksut vähentävät maksajien veroja

Yksityisalojen työnantajien ja kaikki vakuutettujen maksamat työeläkevakuutusmaksut ovat vähennyskelpoisia välittömässä verotuksessa eli yritysten ja vakuutettujen kansalaisten tuloverotuksessa. Oletan tässä, että työnantajayritysten marginaaliveroaste on 20 ja että tuloilla painotettu vakuutettujen keskimääräinen marginaaliveroaste on 45 prosenttia. Julkisten alojen työeläkelain mukaan vakuuttaneet työnantajat eivät yleensä ole verovelvollisia elinkeinoverotuksessa, joten niiden tapauksessa verovähennysten vaikutusta ei käytännössä ole.

Työeläkevakuutusmaksut vähentävät siis muiden veronsaajien kuin työeläkealan verotuloja. Työeläkemaksujen aiheuttama ”lopullinen” verorasitus oli kymmenen prosentin sijasta arviolta 7,8 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen vuonna 2015.

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan ajalta kertynyt työeläke rahoitetaan työttömyysvakuutusmaksuilla. Myös työttömyysvakuutusmaksut ovat vähennyskelpoiset maksajan tuloverotuksessa. Työttömyysvakuutuksesta saatu työeläkerahoitus oli 0,4 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Kun työttömyysvakuutusmaksujen verovähennysvaikutus tältä osin otetaan huomioon, ”lopullinen” rasitus oli 0,3 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Työeläkkeitä rahoitetaan valtion verotuloilla ja eläkeläiset maksavat tuloveroja

Valtion virkamiesten, maatalousyrittäjien, yrittäjien ja merenkulkijoiden työeläkkeitä rahoitettiin vakuutusmaksujen lisäksi valtion verotuloilla yhteensä noin 1,4 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen vuonna 2015.

Lakisääteiset eläkkeet ovat eläkeläisten ansiotuloveron alaista tuloa. Työeläkkeensaajien tuloilla painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti on arviolta 25. Työeläketuloista maksetaan sen mukaan veroa noin 3 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Työeläkerahoitus ”nieli” siis veroja nettomääräisesti 7,8 + 0,3 + 1,4 eli 9,5 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen vuonna 2015. Tästä palautui 3 prosenttiyksikköä työeläkkeistä maksettuina ansiotuloveroina. Eläkeläisiltä kerätty ansiotulovero lasketaan luonnollisesti myös veroasteeseen. Työeläkkeistä johtuva rahojen kierto kansantaloudessa kasvatti veroastetta välittömillä veroilla siis 9,5 + 3 eli 12,5 prosenttiyksikköä suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Reijo Vanne on Telan johtava ekonomisti.

Kirjoittajasta

Reijo Vanne

Reijo Vanne on Työeläkevakuuttajat Telan johtava ekonomisti.