veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

Jokamiehen ja -naisen oikeus

Erno Järvinen

Suomalaisen elämäntapaan kiinteästi liittyvät jokamiehenoikeudet eivät ole mikään maailmanlaajuinen ylellisyys. Vastaavanlaisia luonnossa liikkumisen oikeuksia löytyy lähinnä muista Pohjoismaista pois lukien Tanska, sekä Skotlannista ja Baltiasta.

Jokamiehenoikeudet perustuvat moniin lakeihin, mutta lyhyesti todettuna jokamiehenoikeudella voi liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen muualla kuin pihamaalla ja erityiseen käyttöön otetuilla alueilla (esimerkiksi viljelyksessä olevilla pelloilla ja istutuksilla). Lisäksi jokamiehenoikeudella voi oleskella tilapäisesti siellä missä liikkuminenkin on sallittua (esimerkiksi telttailla riittävän etäällä asumuksista). Luonnonmarjojen, sienien ja kukkien poimiminen, onkiminen ja pilkkiminen sekä vesistöissä kulkeminen on myös mahdollista jokamiehen oikeuden nojalla.

Vastaavasti jokamiehenoikeudella ei saa aiheuttaa häiriötä tai haittaa toisille tai ympäristölle, häiritä lintujen pesintää ja riistaeläimiä. Myöskään puita ei saa kaataa tai vahingoittaa, eikä ottaa sammalta, jäkälää, maa-ainesta tai puuta. Kotirauhaa ei saa tietenkään häiritä, eikä jättää roskia luontoon. Moottoriajoneuvolla ajo maastossa ilman maanomistajan lupaa ei ole mahdollista, eikä kalastaminen ja metsästäminen ilman asianomaisia lupia. 

Luonnonantimien keräilysesonki on nyt parhaimmillaan. Mustikkasato esimerkiksi on Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan tänä vuonna erittäin hyvä. Sienten osalta sesonki on vasta alkamassa. Vaikea on keksiä rentouttavampaa ajanvietettä kuin marjojen tai sienten poiminta, ja niiden aromien säilöntä talvea varten. Pelkästä luonnossa oleskelusta on hyötyä ihmisen mielenterveydelle.

Luonnonmarjojen ja sienten keräilyn ympärille on myös syntynyt viime vuosina uutta yritystoimintaa. Jokamiehenoikeus ei kuitenkaan mahdollista minkäänlaisen kaupallisen toiminnan harjoittamista toisen maalla. Raja on täysin yksiselitteinen. Marjojen ja sienten keräily kaupalliseen tarkoitukseen edellyttää aina maanomistajan suostumusta. Sopiminen on jo hyvien tapojenkin mukaista. Maanomistajalla pitää myös olla oikeus kieltäytyä kaupallisesta marjanpoiminnasta omistamallaan maalla niin halutessaan.

Luonnontuotteiden keruu ja sen ympärille nousseen liiketoiminnan kasvu on erinomainen asia, mutta jokamiehenoikeuteen sitä ei pidä rinnastaa. Viime vuosina yrittäjäjärjestöt, maanomistajien edustajat sekä myös viranomaiset ovat tehneet oikein hyvää työtä luonnontuotteiden keruuseen liittyvien pelisääntöjen selkiyttämiseksi ja niihin liittyvän tiedon jakamiseksi. Esille nousseissa ongelmatilanteissa ei ole pidetty kiinni sovituista pelisäännöistä, ja vastuu niiden noudattamisesta on nimenomaan marjojen ja sienten keräyksen organisoimisesta vastaavilla yrittäjillä. 

Erno Järvinen on MTK Metsälinjan tutkimuspäällikkö

Kirjoittajasta

Erno Järvinen

Erno Järvinen on MTK Metsälinjan tutkimuspäällikkö. Seuraa @ErnoJarvinen Twitterissä.