veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

Ennusteita tarvitaan

Erno Järvinen

Talouden suhdanteet ovat viime vuosina olleet melkoista vuoristorataa. Finanssikriisin alkamisen jälkeen vuonna 2008 on nähty aikaisempaa jyrkempiä laskuja ja nousuja. Hyvin todennäköisesti talouden suhdanteissa vaihtelut jatkuvat vähintään yhtä jyrkkinä myös jatkossa.

Talouden näkymiä Suomessa ennustaa moni toimija. Pankit, tutkimuslaitokset ja myös valtiovarainministeriö julkaisee säännöllisesti oman näkemyksensä lähiajan näkymistä, aikajänne on tavallisesti kuluva ja seuraava vuosi. Pidemmän aikavälin skenaariot ovat oma lukunsa. 

Ennusteiden toteutumisella on tietysti oma arvonsa, mutta ennusteet tuottavat arvokasta taustatietoa tulevaisuuden näkymistä hyvin monille elinkeinoelämän toimijoille, niin yrityksille, järjestöille kuin valtionhallinnolle. Kaikilla yrityksiä ei ole mahdollisuutta tai ehkä aikaakaan miettiä suhdanteiden kehitystä. Mitä pienempi yritys, sitä enemmän kädet on päivästä toiseen niin sanotusti savessa.

Metsäalalla suhdannekatsauksia julkaisevat Luonnonvarakeskus Luke ja Pellervon taloustutkimus PTT. Luke tekee katsauksen kerran ja PTT kaksi kertaa vuodessa. Molemmat julkaisut ovat erittäin hyviä tietopaketteja. Tuoreimmat ennusteet löytyvät molempien tutkimuslaitosten verkkosivuilta. Kannattaa käydä tutustumassa.

Sekä Luke että PTT arvioivat yleistalouden kehityksen pohjalta metsäteollisuuden vientimarkkinanäkymiä, jotka vaikuttavat kotimaiseen puukauppaan, ja sitä kautta 632000 suomalaisen metsänomistajan harjoittaman metsätalouden kannattavuuteen. Isoja eroja tutkimuslaitosten metsäennusteissa ei tavallisesti ole, eikä oikein voikaan olla, sillä ennusteiden laatimisessa käytetään pääsääntöisesti samoja taustamateriaaleja. 

Ennusteen ja toteutuneen kehityksen vertailu on tarpeellista. Tavallisesti selittävinä tekijöinä on kuitenkin täysin ennalta arvaamattomia tekijöitä. Esimerkiksi 1990-luvun alun devalvaatioita ei metsäennusteissa pystytty mitenkään ennakoimaan. Toinen ennustamaton esimerkki oli vuoden 2010 maanjäristykset Chilessä, jotka käänsivät sellumarkkinat raketinomaiseen nousuun.

Yhtä kattavia ennusteita metsäalan näkymistä kuin Suomessa löytyy harvoista maista. FAO koostaa vuosittain yhteenvedon eri maiden metsäsektorin näkymistä, mutta maakohtaiset raportit ovat hyvin eritasoisia. Suomi on ennusteidenkin osalta metsäalan suunnannäyttäjä.

Erno Järvinen on MTK Metsälinjan tutkimuspäällikkö 

Kirjoittajasta

Erno Järvinen

Erno Järvinen on MTK Metsälinjan tutkimuspäällikkö. Seuraa @ErnoJarvinen Twitterissä.