veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VAPAALLA

Autoa hankkimassa? Näin verotus muuttuu

Autoa hankkimassa? Näin verotus muuttuu
4.12.2017

Uuden auton hankkiminen vasta vuonna 2018 voi säästää autonostajalta muutaman satasen. Vähäpäästöisen auton autovero on ensi vuonna matalampi kuin nyt.

Autoilun verotuksella on Suomessa vuosikymmenten perinteet. Viimeksi kuluneena vuosikymmenenä on harpattu kohti voimakkaampaa päästöperusteisuutta: auto- ja ajoneuvoverot ovat suoraan verrannollisia auton päästöihin, polttoaineverot vastaavasti kasautuvat paljon kuluttaviin autoihin. 

Autovero alenee

Autovero otettiin Suomessa käyttöön 1950-luvun lopulla väliaikaisena, vuoden ajan kestävänä verona. Noin 60 vuotta myöhemmin puheet väliaikaisuudesta voivat olla hieman huvittaviakin.

Autovero maksetaan auton oston yhteydessä ja sen määrä riippuu auton hankintahinnasta ja hiilidioksidipäästöistä.

Vuosikymmenessä autoveron valtiotaloudellinen merkitys on vähentynyt. Tuoreimmassa valtion talousarvioesityksessä autoveron tuotoksi on arvioitu 937 miljoonaa euroa vuodelle 2017, kun tuotto vuonna 2006 oli vielä 1 304 miljoonaa euroa.

Autoveron ja avoneuvoveron tuotto 2006-2018

Suomen autokannan uudistamiseksi autoveroa on kevennetty merkittävästi hallituksen toissavuotisella päätöksellä. Kevennys painottuu vähäpäästöisiin autoihin.

Päätöksen myötä autovero laskee asteittain vuosina 2016–2019, kun auton hiilidioksidipäästö kilometriä kohden on alle 140 grammaa. Täten uuden auton hankkiminen vasta ensi vuonna voi säästää autonostajalta muutaman satasen.

Muutokset autoverossa ovat perinteisesti olleet alttiita markkinaspekulaatiolle, mikä saattaa vaikuttaa ajoneuvojen kysyntään lyhyellä aikavälillä. Tämän vuoksi muutoksia autoveroon on pyritty tekemään varovaisesti. 

Ajoneuvovero valtaa alaa

Siinä missä autovero maksetaan auton hankinnan yhteydessä, ajoneuvovero maksetaan ajoneuvon omistus- tai haltijuusajalta.

Ajoneuvovero koostuu perusverosta ja käyttövoimaverosta, joista jälkimmäistä maksetaan silloin, jos auto ei ole yksinomaan bensiinikäyttöinen (eli diesel, hybridi, sähköauto jne.).  Mikäli auton ajoneuvovero on maksamatta, autoa ei saa käyttää liikenteessä.

Päästöohjaus koskee myös ajoneuvoveroa, jota maksetaan auton hiilidioksidipäästöjen mukaan. Kuten autoverossakin, ajoneuvovero määräytyy auton massan mukaan, mikäli hiilidioksidipäästötiedot eivät ole käytettävissä.

Ajoneuvoveron arvioidaan tuottavan valtiolle tänä vuonna 1 170 miljoonaa euroa, kun vuonna 2006 se tuotti vastaavasti 568 miljoonaa. Veron merkitys on kasvanut autoveron pienentyessä.

Ajoneuvoveron ja autoveron verotuotto yhteensä on viime vuosina vaihdellut noin 1,5–2,0 miljardin euron välillä. Ajoneuvovero on kuitenkin nykyään merkittävästi autoveroa dominoivampi tulonlähde valtiolle. 

Lue koko artikkeli 7.12. ilmestyvästä Taloustaidosta. Veronmaksajien ekonomisti Janne Kalluinen kertoo muun muassa, mitä veroasioita kannattaa ottaa huomioon uutta, vähäpäästöistä työsuhdeautoa hankkiessa.

Blogeissa

Rahat, verot, työ & raha