veronmaksajat.fi

TYÖ & ELÄKE

Työtön voi opiskella monella tapaa – näin se onnistuu työttömyysetuudella

Työtön voi opiskella monella tapaa – näin se onnistuu työttömyysetuudella
19.8.2022

Työnhaun ohella on usein hyvä myös opiskella. Se helpottaa uuden työn löytämistä. Jos et halua yllätyksiä talouteesi, selvitä ensin miten opiskelu vaikuttaa  työttömyysetuuden saamiseen.

Työvoimakoulutus, omaehtoinen opiskelu, sivutoiminen opiskelu ja lyhytkestoinen opiskelu – työttömyysetuudella opiskeluun on monta vaihtoehtoa. Mikä olisi sinulle se oikea? Juristi Antti Ristmäki Kelasta vastaa kysymyksiin työttömän opiskelusta ja etuuksista.

1.Kuinka paljon ja millaista työttömyysturvaa voin saada, jos opiskelen työttömänä?

”Voit saada työttömyysetuutta sivutoimisten opintojen tai enintään kuusi kuukautta kestävien, ammatillisia valmiuksia antavien tai yritystoimintaa tukevien opintojen ajalta. Lisäksi työttömyysetuutta voidaan maksaa työvoimakoulutuksen tai omaehtoisen opiskelun ajalta.

Kela voi maksaa työttömälle työnhakijalle peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Molemmat ovat suuruudeltaan 35,72 euroa päivässä. Lapsikorotusta voi saada yhdestä lapsesta 5,61 e/pv, kahdesta lapsesta yhteensä 8,23 e/pv ja kolmesta tai sitä useammasta lapsesta yhteensä 10,61 e/pv.

Jos opintosi on järjestetty työllistymistä edistävänä palveluna (työvoimakoulutus) tai TE-toimiston puoltamana omaehtoisena opiskeluna, voit saada korotusosaa, jonka suuruus on 5,08 euroa päivässä. Matka- ja ylläpitokustannuksiin voit saada työvoimakoulutuksessa kulukorvausta 9 euroa päivässä.

Työttömyyskassan jäsen voi saada Kelan etuuden sijaan ansiopäivärahaa. Voit laskea arvion ansiopäivärahastasi esimerkiksi Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön sivuilta (tyj.fi) löytyvällä laskurilla.” 

2. Miten haen työttömyysturvaa opiskelun ajaksi?

”Ilmoita opinnoistasi hyvissä ajoin etukäteen työvoimaviranomaiselle eli TE-toimistolle tai kuntakokeilualueilla kunnalle. Työvoimaviranomainen ratkaisee, voidaanko opintojen ajalta maksaa työttömyysetuutta, ja antaa asiasta sitovan lausunnon työttömyysetuuden maksajalle eli Kelalle tai työttömyyskassalle.

Työttömyysetuuden saamiseksi tulee olla ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon. Työttömyysetuutta on kätevintä hakea työttömyyskassan tai Kelan verkkopalvelussa. Ensimmäisen etuushakemuksen jälkeen työttömyysetuus maksetaan neljän viikon välein tekemiesi työttömyysajan ilmoituksien perusteella.” 

3. Kuinka opiskeluani valvotaan?

”Kun suoritat omaehtoisia opintoja työttömyysetuudella, opintojen tulee edetä riittävästi. Opintojen etenemistä seuraa TE-toimisto.” 

4. Milloin kannattaa hakea opintotukea, milloin työttömyysetuutta?

”Opintotuki on ensisijainen etuus päätoimisen opiskelun tueksi. Työttömyysetuutta omaehtoisen opiskelun tueksi voit saada yli 25-vuotiaana työttömänä työnhakijana, jos työvoimaviranomainen toteaa, että sinulla on koulutustarvetta. ” 

5. Miten tuloni vaikuttavat työttömyysetuuteen opiskeluaikana?

”Voit ansaita 300 euroa kuussa ilman, että se vaikuttaa työttömyysetuuden määrään. Tämän ylittävät tulot sovitellaan yhteen etuuden kanssa. Käytännössä yhden euron ansiotulo laskee etuuttasi 50 sentillä. Noin 1 700 euron kuukausituloilla etuutta ei makseta ollenkaan.

Ilmoita aina tulosi ajan tasalle tuen maksajalle, jotta tukia ei jälkikäteen jouduttaisi perimään takaisin. Jos saat työmarkkinatukea, pääomatulot ja muu omaisuus vaikuttavat tuen tarveharkintaan. ” 

Uusi pohjoismainen työvoimapalvelumalli

  • tuli voimaan 1.5.2022
  • yksilöllistä tukea työnhakijalle
  • haettava lähtökohtaisesti neljää itse valittua työpaikkaa kuukaudessa

Oletko jo käynyt Työmarkkinatorilla?

Vinkkejä työttömälle

Millaista on työvoimakoulutus? Voiko TE-toimistolla olla eri näkemys koulutustarpeesta kuin hakijalla? Lue laajempi juttu Taloustaidosta 7/2022, joka ilmestyi 10. elokuuta. Näköislehteen pääset tästä kirjautumalla jäsenten verkkopalveluun.

Satu Alavalkama

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti