veronmaksajat.fi

TYÖ & ELÄKE

Työttömänä voi opiskella rajoitetusti

Työttömänä voi opiskella rajoitetusti
4.9.2017

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella on mahdollista tietyin rajoituksin.

Työttömyysetuudella opiskelu on kasvattanut suosiotaan; viime vuonna opiskeli noin 36 000 työtöntä, mikä on tuhansia enemmän kuin edellisvuonna.

TE-toimisto määrittelee, mitä opintoja työtön voi suorittaa menettämättä työttömyyskorvausta.

Halutessaan opiskella työttömänä menettämättä työttömyysetuuttaan työttömän täytyy olla TE-toimistossa työnhakijana. Hänen on oltava vähintään 25-vuotias.

Työtön hankkii itse koulutuspaikan, mutta TE-toimisto arvioi, täyttyvätkö edellytykset opiskelua suunnittelevan koulutustarpeelle ja opiskelun tukemiselle. Koulutusneuvoja Kirsti Karjalainen sanoo, että TE-toimisto arvioi muun muassa, parantaako opiskelu työttömän sijoittumista työmarkkinoille.

Jos työttömällä on jo ammatti, johon työllistyy muutoinkin hyvin ilman jatko-opintoja, tukipäätöstä ei välttämättä tehdä. ”Arvioinnissa punnitaan myös sitä, että parantaako kokonaan uuteen ammattiin tähtäävä koulutuspolku työllistymismahdollisuuksia”, Kirsti Karjalainen sanoo.

Koulutuspaikkaa valitessaan työttömyysetuudella opiskeleva on samalla viivalla muiden koulutukseen hakeutuneiden kanssa toisin kuin TE-toimistojen järjestämässä työvoimakoulutuksessa, jonka TE-toimisto tilaa ja valitsee opiskelijat.

Määrätietoista opiskelua

Työttömyysetuudella tuetun opiskelun on oltava kokopäiväistä ja määrätietoista eli johtaa esimerkiksi korkeakoulututkinnon suorittamiseen. Kirsti Karjalaisen mukaan tyypillisiä koulutusmuotoja ovat myös ammatilliset perustutkinnot ja ammattitutkinnot.

Usein työtön lähtee tekemään valmiiksi kesken jääneen tutkinnon. Jos keskeytyksestä on kulunut vähintään vuosi, TE-toimisto voi tehdä päätöksen opintojen suorittamisesta. Myös yliopistotutkintoon tähtääviin keskeneräisiin opiskeluihin voi saada tukea.

Opiskeluissa eteneminen raportoidaan puolivuosittain TE-toimistolle. Enimmäisaika opinnoille on 24 kuukautta. Jos opinnot kestävät yli 24 kuukautta, työttömyyskorvaus loppuu ja kouluttautujan on turvauduttava Kelan opintotukeen ja opintolainaan. Joillakin aloilla työtön voi päästä opiskelun ohessa tekemään alan töitä ja siten rahoittaa opintojen loppuun saattaminen.

Koulutusneuvoja sanoo, että omaehtoiseen opiskeluun työttömyysetuudella pyrkivät ovat yleensä hyvin motivoituneita ja valmistautuneita aloittamaan opintonsa.

Myös avointa opiskelua tuetaan

Omaehtoinen opiskelu voi olla myös lisä- tai täydennyskoulutusta tai opiskelua avoimessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa.

Avoimen yliopiston ja ammattikorkeakoulun opinnot ovat päätoimisia, jos ne etenevät vähintään viisi opintopistettä kuukaudessa. Silloin niitä voidaan tukea samoin kuin tutkintoon johtavia opintoja.

Sivutoimisesti opiskellessa täytyy olla valmis ottamaan vastaan työpaikka, jos sellainen tarjoutuu. TE-toimisto arvioi, onko opiskelu sivutoimista vai estääkö se työn vastaanottamisen. Esimerkiksi avoimessa korkeakoulussa opintopisteitä saa kertyä alle viisi, ylimenevä katsotaan päätoimiseksi opiskeluksi.

Joskus ammatillisen tutkinnon voi suorittaa sivutoimisesti. Osaamispisteitä kertyy alle 4,5 kuukaudessa ja opiskelu vaatii vähän panoksia kouluttautumiseen. ”Jos koulutuksen työmäärä on alle 25 tuntia viikossa ja työtön on valmis vastaanottamaan kokoaikatyötä, opiskelu katsotaan sivutoimiseksi ja sen ajalta voi saada työttömyysetuutta”, Kirsti Karjalainen sanoo.

Neuvontaa ja päätöksiä

Omaehtoiseen opiskeluun haluava saa tietoa mahdollisuuksistaan valtakunnallisesta koulutusneuvonnasta.

Työtön asioi TE-toimiston kanssa lomakkeiden välityksellä. TE-toimistolla on ratkaisuvalta, hyväksyykö se omaehtoisen opiskelun työttömyysetuudella.

TE-toimistojen valtaa on arvostellut ay-liike. SAK muun muassa haluaisi joko luopua TE-toimistojen harkintavallasta ja lisätä samanaikaisesti työn vastaanottamisvelvollisuutta. Toinen uudistuksen tie olisi täsmentää viranomaisten ohjeistusta ja yhdenmukaistaa käytäntöjä, jotka nykyään ovat kirjavat TE-toimistosta riippuen.

Sivutoimisessa opiskelussa SAK luopuisi opintoihin liittyvien pisteiden seuraamisesta ja keskittyisi varmistamaan, että työtön hakee opiskellessaankin aktiivisesti töitä.

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella

  • Vähintään 25 vuoden ikä
  • TE-toimistossa työnhakijana
  • Päätoimista opiskelua
  • Tavoitteena on ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto, alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon tai sen osien suorittaminen tai ammatillinen lisä- tai täydennyskoulutus
  • TE-toimisto hyväksyy koulutussuunnitelman ja valvoo opintojen edistymistä
  • Koulutusneuvontaa valtakunnallisesta numerosta 0295 020 702

Lue elokuun Taloustaidosta myös juttu Opintovapaalle aikuiskoulutustuella. Jutusta selviää muun muassa kuka voi saada täysimääräistä aikuiskoulutustukea. Voit lukea elokuun Taloustaidon verkossa.

Leena Seretin

 

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti