veronmaksajat.fi

TYÖ & ELÄKE

Hyvästi yli 55-vuotiaan työttömän eläkeputki – tällainen on irtisanotun uusi muutosturva

Hyvästi yli 55-vuotiaan työttömän eläkeputki  – tällainen on irtisanotun uusi muutosturva
10.1.2023

Yli 55-vuotiaiden työllisyyttä halutaan parantaa uudella työttömyysturvapaketilla, joka tuli voimaan vuoden alusta. Irtisanotulle on luvassa muutosturvaraha ja koulutusta. Houkutteleeko uusi malli työnantajia palkkaamaan yli 50-vuotiaita?

Jos olet täyttänyt 55 vuotta ja joudut irtisanotuksi tuotannollisista ja taloudellisista syistä, et enää ole oikeutettu ansiosidonnaisen lisäpäiviin eli niin sanottuun eläkeputkeen. Vuoden 2023 alusta sinulle kuuluu irtisanotuille työntekijöille tarkoitettu muutosturvaraha, vapaaehtoinen muutosturvakoulutus sekä viisi päivää pidempi työllistymisvapaa.

Työnantajille uudistus tarkoittaa sitä, että työttömyysvakuutusmaksu nousee. Lisäksi irtisanovalle työnantajalle tulee uusi muutosturvamaksu. Yksi työnantajan maksu myös poistuu: kun lisäpäivät jäävät pois, työnantaja ei enää maksa työttömyysturvan omavastuumaksua.

Kuka voi saada muutosturvaa?

Irtisanottu työntekijä voi hakea muutosturvaa, jos hänen työsopimuksensa on irtisanottu tuotannollisista ja taloudellisista syistä 1.1.2023 tai sen jälkeen ja hän on täyttänyt 55 vuotta ennen irtisanomista. Lisäksi pitää olla työskennellyt saman työnantajan palveluksessa vähintään 5 vuotta.

Työttömyyskassa maksaa irtisanotulle muutosturvarahan, joka vastaa noin kuukauden palkkaa. Jos et kuulu työttömyyskassaan, voit hakea muutosturvarahaa Kelasta, neuvoo Työllisyysrahasto tiedotteessaan.

muutosturva

Hyvä tietää

●Muutosturvarahan saaminen ei vaikuta työttömyysturvaan tai muihin etuuksiin lukuun ottamatta toimeentulotukea. Muutosturvarahan maksaminen ei edellytä, että työttömyys olisi alkanut, vaan sitä voidaan maksaa jo irtisanomisaikana.

●Muutosturvakoulutukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Koulutuksen hankkii TE-toimisto tai ELY-keskus, ja se kestää enintään kuusi kuukautta.

●Tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanotulle työntekijälle kuuluva palkallinen työllistymisvapaa on muutosturvakokonaisuuteen oikeutetulla viisi päivää tavallista pidempi.

Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu nousee

Muutosturvakokonaisuuden rahoittaa Työllisyysrahasto työnantajilta perimillään maksuilla. Puolet kuluista kerätään korottamalla työnantajan työttömyysvakuutusmaksua.

●Vuonna 2023 työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,52 prosenttia  (0,50 % v. 2022) palkasta, jos palkkasumma on korkeintaan 2 251 500 euroa. Sen ylittävältä osalta työttömyysvakuutusmaksu on 2,06 prosenttia (2,05 % v. 2022) palkasta.

Muutosturvasta puolet rahoitetaan irtisanovalta työnantajalta perittävällä uudella muutosturvamaksulla. Maksu ei koske pienimpiä työnantajia, joiden työttömyysvakuutusmaksun alainen palkkasumma alittaa sille asetetun alarajan työntekijän irtisanomista edeltävänä vuonna.

Vaikuttaako muutosturvamaksu työnantajien haluun palkata yli 50-vuotiaita?

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho (kok.) vastaa:

”En usko, että kynnys palkata yli 55-vuotiaita nousee. Meillä on Suomessa tällä hetkellä suuri työvoimapula ja ikääntyvät työntekijät ovat voimavara. Heillä on paljon kokemusta ja osaamista.

Keskimäärin ihmisten työ- ja toimintakyky on iästä huolimatta noussut. Uudistuksessa tullaan aika paljon työtöntä vastaan ja tuetaan kouluttautumista uuteen ammattiin.

Jos ajatellaan työnantajan kustannuksia, niin osaltaan muutosturvaa rahoittaa myös Työllisyysrahasto.

Koska kuitenkin on tehty suhteellisen iso muutos entiseen, sosiaali- ja terveysvaliokunta edellyttää lausumassaan, että STM seuraa uudistuksen vaikutuksia ja antaa niistä selvityksen eduskunnalle – tarvittaessa meillä on valmius tehdä muutoksia, jos yli 55-vuotiaiden työllisyys kehittyisi väärään suuntaan.”

Työttömyysturvan lisäpäivistä luovutaan asteittain

Työttömyysturvan lisäpäivät eli niin sanottu eläkeputki on mahdollistanut sen, että ansiopäivärahaa on voitu maksaa 61–62-vuotiaille työttömille 300–500 päivän enimmäisajan jälkeen 65-vuotiaaksi saakka. Lisäpäivien ikäraja nousee vuonna 1963 syntyneillä nykyisestä 61–62 vuodesta 63 vuoteen ja vuonna 1964 syntyneillä 64 vuoteen. Lisäpäivämahdollisuus poistuu kokonaan vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiltä. Lisäpäivien maksaminen päättyy kaikilta ikäluokilta vuonna 2030.

Työttömyysturvan lisäpäivien poistumisen ja uuden muutosturvan myötä työnantajilta ei enää peritä työttömyysturvan omavastuumaksua työntekijöistä, jotka ovat syntyneet vuonna 1965 ja sen jälkeen. 

Satu Alavalkama

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti