veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

TYÖ & ELÄKE

Suomessa siirrytään eläkkeelle aiempaa myöhemmin, työnteko lopetetaan kuitenkin melko varhain

Suomessa siirrytään eläkkeelle aiempaa myöhemmin, työnteko lopetetaan kuitenkin melko varhain
24.5.2022

Suomalaiset siirtyvät eläkkeelle toiseksi vanhimpina, kun vertaillaan eläkkeellesiirtymisikiä Pohjoismaissa ja Virossa. Pisimpään eläkkeellä ovat naiset Islannissa, Norjassa ja Suomessa. Asia selviää Eläketurvakeskuksen tuoreesta selvityksestä, jossa vertaillaan Pohjoismaiden ja Viron eläkkeellesiirtymis- ja työnjättöikiä vuosina 2007–2020. 

Ruotsalaisten eläkkeellesiirtymisikä on vertailun korkein koko 2010-luvun ajan. Keskimäärin ruotsalaiset siirtyivät eläkkeelle 64,2-vuotiaana.

Seuraavana, noin vuoden jäljessä tulevat Suomi (62,9 v) ja Tanska (62,6 v). Molemmat maat ovat parantaneet asemiaan merkittävästi 2010-luvulla. Vertailun jumbosijaa pitää Norja, missä eläkkeen voi ottaa maksuun täysimääräisenä jo ennen varsinaista eläkeikää.

Eläkkeellesiirtymisikä Pohjoismaissa ja Virossa Lähde: Eläketurvakeskus

Kaikissa vertailun maissa on tehty eläkeuudistuksia ajanjaksolla. Uudistusten tarkoitus on pidentää työuria ja turvata eläkkeiden maksu väestörakenteen ikääntyessä.

Suomen hyvää kehitystä selittää varhaiseläkereittien karsiminen ja eläkeiän asteittainen nosto. Vielä vuonna 2007 Suomessa oli vertailun alhaisin eläkkeellesiirtymisikä.

Pohjoismaista vain Tanska on kyennyt vastaavan nousuun. Tanskassa nousu selittyy työkyvyttömyyseläkeuudistuksella ja eläkeiän nostolla.

Tilanne muuttuu olennaisesti, kun tarkastellaan maiden keskimääräistä työnjättöikää. Tässä vertailussa Suomi ja Tanska jäävät vertailun hännille, koska molemmissa maissa työskentely lopetetaan usein heti eläkkeelle siirryttäessä. Muissa vertailun maissa työntekoa on tavallista jatkaa eläkkeellä, vaikkapa osa-aikaisesti.

Suomalaiset naiset nauttivat eläkkeestä pitkään

Naiset elävät vuosia pidempään kuin miehet, joten heillä on myös pidempi eläkeaika.
Naisista pisin eläkeaika, noin 23 vuotta, on islantilaisilla, norjalaisilla, suomalaisilla ja virolaisilla. Tanskassa naisten eläkeaika on 20 vuotta.

Miehistä pisin eläkeaika, 20 vuotta, on norjalaisilla. Lyhimmän ajan eläkkeellä ehtivät olla virolaiset ja tanskalaiset miehet, keskimäärin 16 vuotta. Suomessa ja Ruotsissa eläkeajan pituus on miesten keskitasoa, reilut 18 vuotta.

Laskennallinen eläkeaika Pohjoismaissa ja Virossa Lähde: Eläketurvakeskus

Eroa suomalaisten miesten ja naisten eläkeajoissa on lähes viisi vuotta, vaikka eläkkeelle siirrytään keskimäärin samanikäisinä.

Minna Petäinen

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti