veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

TYÖ & ELÄKE

Lisäansiot arvossaan – yllättävän moni eläkeläinen työskentelee säännöllisesti

Lisäansiot arvossaan –  yllättävän moni eläkeläinen työskentelee säännöllisesti
7.10.2021

Palkan vaikutus toimeentuloon on merkittävin syy työskentelyyn eläkkeellä. Etenkin naisille ylimääräiset tulot ovat tärkeitä. Myös osaamisen arvostus on merkityksellistä.

Tärkeimmäksi syyksi työskentelyyn nousi palkan antama lisä toimeentuloon. Tämän oli valinnut tärkeimmäksi syyksi 47 prosenttia, työeläkeyhtiö Varman kyselyyn vastanneista.

Palkan merkitys korostui naisilla (52 prosenttia) tärkeimpänä yksittäisenä asiana enemmän kuin miehillä (43 prosenttia). Lähes yhtä iso joukko eli 40 prosenttia vastaajista ilmoitti tärkeimmäksi syyksi työskentelylle sen, että omaa osaamista tarvitaan ja arvostetaan.

Vastaajista lähes puolet kertoi, että työskentelee tai on työskennellyt eläkkeellä ollessa. Yleisintä on silloin tällöin tai tarvittaessa työskentely (54 prosenttia), 42 prosenttia ilmoitti tehneensä säännöllistä työtä joko osa-aikaisesti tai kokoaikaisesti.

Eläkkeen rinnalla työskennelleistä 44 prosenttia jatkoi vanhan työnantajan palveluksessa entisissä tehtävissä. Noin 27 prosenttia oli siirtynyt uuden työnantajan palvelukseen tai yrittäjäksi (4 prosenttia).

Myös ei-työskennelleillä olisi kiinnostusta työntekoon: 45 prosenttia vastasi, että mahdollisuus osa-aikatyöhön voisi lisätä kiinnostusta työskentelyyn.

Kyselyyn vastasi myös joukko eläkkeensaajia, jotka eivät ole työskennelleet eläkkeen rinnalla. Heiltä kysyttiin, voisiko jokin lisätä kiinnostusta työskentelyyn. Osa-aikatyön lisäksi lievempi verotus (28 prosenttia), lähellä kotia oleva työpaikka (23 prosenttia) sekä hyvä ja toimiva työyhteisö (16 prosenttia) voisivat lisätä kiinnostusta työskentelyyn eläkkeellä.

Työelämä koetaan hektiseksi ja samalla mielenkiintoiseksi

Eläkkeensaajilta kysyttiin myös heidän näkemyksiään työelämästä.

Vaikka moni pitää työelämää hektisenä ja kiireisenä, samalla työelämä nähdään hyvin kiinnostavana. Etätyö nousi myös vastauksissa esille mielekkäänä ajan ilmiönä. 

Tyytyväisyyttä työhön tuo vastaajien mukaan se, jos voi päättää, milloin ja kuinka paljon työtä tekee. Sillä on myös suuri merkitys, jos työn sisältöön voi vaikuttaa.

Myös tulevaisuuden suunnitelmien osalta vastaukset jakautuivat.

Moni sellainen, joka oli tehnyt työtä, halusi edelleen jatkaa työskentelyä. Osa halusi  vähitellen vähentää työskentelyä tai näköpiirissä oli työn päättyminen. Joidenkin mielestä työt on jo tehty, ja he haluavat nyt nauttia eläkkeestä.

Varman kysely lähetettiin elo-syyskuun vaihteessa sähköpostilla 2 963 vanhuuseläkkeen saajalle, jotka olivat iältään 63–70-vuotiaita. Kyselyn vastausprosentti oli 38 eli 1 122 eläkkeensaajaa vastasi kyselyyn62 prosenttia kyselyyn vastanneista saa enintään 2 500 euron kuukausieläkettä.

Minna Petäinen

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti