veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

TYÖ & ELÄKE

Eläkebarometri: Tyrmäys eläkkeiden leikkaamiselle, työperäisen maahanmuuton lisäämiselle kannatusta

Eläkebarometri: Tyrmäys eläkkeiden leikkaamiselle, työperäisen maahanmuuton lisäämiselle kannatusta
13.7.2021

Puolet suomalaisista kannattaa työperäisen maahanmuuton lisäämistä, jos eläkejärjestelmää pitää muuttaa rahoituksen takia, ilmenee Eläketurvakeskuksen (ETK) tuoreesta eläkebarometrista.

Sen sijaan eläkkeiden leikkaamista suomalaiset eivät hyväksy. Lähes kaikki suhtautuvat kielteisesti nykyisten ja tulevien eläkkeiden leikkaamiseen, jos eläkejärjestelmän rahoitusta tulisi vahvistaa.

Suosituin ratkaisu rahoituksen vahvistamiseksi on työperäisen maahanmuuton lisääminen. Sitä kannattaa täysin tai jossain määrin 52 prosenttia eläkebarometrin vastaajista. Työperäisen maahanmuuton lisääminen kuitenkin jakaa suomalaisia vahvasti. Keinoa vastustaa 30 prosenttia.

Työperäiseen maahanmuuttoon suhtautuvat myönteisesti muita yleisemmin korkeasti koulutetut, ylemmät toimihenkilöt, opiskelijat, pääkaupunkiseudulla asuvat sekä vihreiden kannattajat. Työperäiseen maahanmuuttoon suhtautuvat kielteisesti muita yleisemmin matalasti koulutetut sekä perussuomalaisten kannattajat.

Työperäinen maahanmuutto saa suomalaisilta hyväksynnän myös silloin, kun etsitään parasta vaihtoehtoa eläkkeiden rahoituksen vahvistamiseksi. Maahanmuuttoa pitää parhaimpana ratkaisuna 37 prosenttia.

Syntyvyyden lasku ja väestön ikääntyminen tuovat tulevaisuudessa eläkkeiden rahoitukseen muutospainetta.

”Mutta jos työssä olevan väestön määrä lisääntyy esimerkiksi maahanmuuton kautta, eläkkeiden maksajia tulee yhteiskuntaan lisää ja rahoitukseen kohdistuva paine helpottaa. Muita ratkaisukeinoja rahoituksen vakauttamiseksi voisivat olla eläkemaksujen tai eläkeiän nostaminen, ETK:n ekonomisti Sanna Tenhunen sanoo tiedotteessa.

Työikäisten ja työnantajien maksamien eläkemaksujen nostaminen onkin toiseksi suosituin ratkaisu eläkkeiden rahoituksen vahvistamiseksi. Eläkemaksujen nostamista kannattaa täysin tai jossain määrin 39 prosenttia eläkebarometrin vastaajista. Maksujen nostamista vastustaa yhtä suuri osa vastaajista. Parhaimpana keinona eläkemaksujen korottamista pitää 30 prosenttia.

Yrittäjät suhtautuvat maksujen nostamiseen muita kriittisemmin. Lähes joka toinen yrittäjä vastustaa keinoa. Vasemmistoliiton ja SDP:n kannattajat puolestaan kannattavat tätä vaihtoehtoa muita useammin. Parhaimpana vaihtoehtona eläkemaksujen nostamista pitävät perussuomalaiset ja vasemmistoliittolaiset.

Eläkeiän nostaminen kävisi 29 prosentille suomalaisista. Parhaimpana ratkaisuna ikärajan nostoa pitää vain 13 prosenttia.

ETK:n mukaan lähtökohdat rahoituksen vahvistamiseksi ovat silti hyvät. Suomalaisten luottamus eläkejärjestelmään on pysynyt vahvana. Lähes kolme neljästä luottaa edelleen eläkejärjestelmään joko täysin tai jossain määrin.

Eläkebarometrin mukaan pandemia ei ole vaikuttanut enemmistön käsityksiin eläkejärjestelmästä. Neljä viidestä arvioi, ettei pandemian taloustilanteeseen tuomat haasteet ole vaikuttaneet heidän luottamukseensa eläkejärjestelmää kohtaan.

Minna Petäinen

ETK:n eläkebarometrin puhelinhaastattelut tehtiin toukokuussa 2021. Siihen osallistui 1 003 iältään 18–79-vuotiasta suomalaista. Tutkimuksen virhemarginaali on noin 3 prosenttiyksikköä. kyselyn toteutti toteutti Kantar TNS Oy.

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti