veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

TYÖ & ELÄKE

Ansiot korkeimmillaan 42-vuotiailla miehillä – nuoret naiset tienaavat vähiten

Ansiot korkeimmillaan 42-vuotiailla miehillä – nuoret naiset tienaavat vähiten
7.12.2018

Palkansaajien työeläkevakuutettu ansio on keskimäärin reilut 2 800 euroa kuukaudessa. Naisten tienestit ovat keskimäärin 800 euroa pienempiä kuin miesten. Tulot ovat korkeimmillaan 40–50-vuotiailla.

Vuonna 2017 palkansaajien työeläkevakuutettu ansio oli keskimäärin 2 860 euroa kuukaudessa. Mediaani oli 2 610 euroa, ilmenee Eläketurvakeskuksen tilastoista.

Ansiot eivät ole juurikaan muuttuneet viime vuodesta. Miesten työeläkevakuutettu keskiansio, 3 260 euroa, oli 800 euroa eli neljänneksen suurempi kuin naisten, 2 470 euroa. Tuloero on selvä kaikissa tuloluokissa ja kasvaa mitä suuremmat ansiot ovat.

Tuloeroa selittää vahvasti sukupuolittuneet työmarkkinat. Naisten heikompi työmarkkina-asema näkyy rahallisen arvostuksen lisäksi myös määräaikaisina työsuhteina. Naiset tekevät enemmän osa-aikatyötä kuin miehet.

Myös pienten lasten hoito on edelleen valtaosin naisten harteilla, ja naiset käyttävät yli 90 prosenttia lapsenhoitoetuuksista, mikä näkyy ansioissa ja myöhemmin myös eläkkeissä.

Nuorilla naisilla pienimmät tulot 

Ikäryhmittäin ja sukupuolen mukaan tarkasteltuna vähiten ansaitsivat 17–30-vuotiaat naiset, keskimäärin 1 500 euroa kuukaudessa. Eniten ansaitsivat nelikymppiset miehet, keskimäärin 4 000 euroa kuukaudessa.

Miesten ansiokehitys on tasaista 20–40 ikävuoden välillä, jonka jälkeen se pysähtyy. Naisten ansiokehitys pysähtyy 30 ikävuoden tienoilla, ja nousu jatkuu 35 ikävuoden jälkeen.

Naisten korkeimpaan tulokymmenykseen pääsee 4 200 euron kuukausiansioilla. Miehillä vastaava raja on noin 5 600 euroa.

Kuusi faktaa: TYÖ

  • Suomessa oli 3,3 miljoonaa vakuutettua työntekijää tai yrittäjää vuoden 2017 lopussa.
  • Heistä lähes 2,4 miljoonaa oli töissä.
  • Vuonna 2017 Työssä olleita oli 40 000 enemmän vuotta aiemmin.
  • Naisia ja miehiä oli työssä lähes yhtä paljon, julkisella sektorilla naisia oli kolme neljästä.
  • Julkisen sektorin osuus työssä käyvistä oli vajaa 30 prosenttia.
  • Tilastokeskuksen Palkkarakennetilaston mukaan kokoaikatyötä tekevien kokonaisansiot olivat viime vuonna keskimäärin 3 573 euroa kuukaudessa. Mediaani oli 3 150 euroa.

Eläketurvakeskuksen tilastot perustuvat palkansaajien työeläkevakuutettuihin ansioihin. Niihin lasketaan kaikki työeläkevakuutettuna tehty työ, myös epäsäännölliset työt, jotka voivat olla kestoltaan lyhyitä tai osa-aikaisia. 

Minna Petäinen

 

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.