veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

Läpinäkyvää yhteistyötä lääkeyritysten ja terveydenhuollon välillä

Kati Nyman
Kati Nyman

Terveen paperit

Kati Nyman on Bayer Nordicin viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, jonka vapaa-aikaa hallitsevat kestävyysjuoksu ja mäyräkoira. Seuraa Twitterissä @kati_nyman

Suomessa toimivat lääkeyritykset julkistivat 13.6. taloudelliset sidonnaisuutensa terveydenhuollon ammattilaisiin ja organisaatioihin vuonna 2019. Lääketeollisuus ry:n jäsenyritykset tekivät tämän nyt viidettä kertaa. Rinnakkaislääkeyritykset julkistivat tiedot kolmannen kerran. Lääketeollisuus ry:n kokoaman yhteenvedon mukaan sen jäsenyritykset käyttivät vuonna 2019 noin 39,9 miljoonaa euroa terveydenhuollon ammattilaisten ja organisaatioiden janssa tehtyyn yhteistyöhön.

Julkistaminen on osa toimialan vapaaehtoista itsesääntelyä, ja lääkeala on edelläkävijä tämänkaltaisen yhteistyön julkistamisessa. Sen tarkoituksena on lisätä avoimuutta ja tehdä yhteistyö läpinäkyväksi. Lisäksi sillä halutaan lisätä tietoa lääkeyritysten ja lääkäreiden välisen yhteistyön merkityksestä lääkekehityksen eri vaiheissa: ilman tätä yhteistyötä ei esimerkiksi synny uusia lääkeinnovaatioita. 

 

Mitä lääkeyritysten ja terveydenhuollon yhteistyö käytännössä on?

Lääketeollisuuden ja lääkäreiden välinen yhteistyö on aihe, joka kirvoittaa usein kysymyksiä ja kommentteja. Yhteistyö voi olla esimerkiksi lääkekehitykseen liittyvää kliinistä tutkimusta, lääkeyrityksen tarjoamaa koulutuksiin osallistumista tai asiantuntijalausunnon kirjoittamista. Näiden kaikkien tarkoitus on mahdollistaa parempi ja turvallisempi lääkehoito.

Lääketeollisuus ja terveydenhuollon ammattilaiset tekevät yhteistyötä sekä monenlaisissa tutkimus- ja kehittämisprojekteissa että hoitotulosten arvioinnissa. Yhteistyöllä pystytään ymmärtämään sairauksia paremmin ja kehittämään lääkkeitä aiempaa nopeammin. Potilaat voivat saada avun aiemmin, kun lääkärit ovat mukana tutkimuksissa, jolloin tuorein tutkimustieto saadaan Suomeen nopeasti. 

Terveydenhuollon ammattilaiset kohtaavat potilaat ja näkevät sekä sairauden kehittymisen että hoidon vaikutuksen. Heiltä lääkkeen kehittäjä, eli lääkeyritys, saa tarvitsemaansa tietoa niin eri hoitomenetelmien kuin lääkkeidenkin kehittämistä ja parantamista varten.

Yksi oleellisen tärkeä esimerkki lääkeyrityksen ja terveydenhuollon ammattilaisten välisestä yhteistyöstä ovat kliiniset tutkimukset. Kliininen tutkimus tarkoittaa ihmisillä tehtävää, yleensä lääkkeen tai muun hoitomuodon tehon ja turvallisuuden osoittamiseen tähtäävää kokeellista tutkimusta, joka on välttämätön osa uuden lääkkeen kehitystä. Se tehdään terveydenhuollossa, oikeilla potilailla oikean hoitotyön osana - ja sen vuoksi lääkäreiden osallisuus niihin on välttämätöntä. 

Kliinisen tutkimuksen tutkimussuunnitelmalle pitää saada terveysviranomaisten, valvontaelinten ja eettisten toimikuntien hyväksyntä. Hoitava lääkäri ja muu hoitohenkilökunta tekevät tutkimukset ja keräävät potilastiedot sekä tutkimustulokset yhteenvetoa varten. Tästä asiantuntemuksesta ja ajankäytöstä tulee maksaa korvaus, aivan kuten muillakin aloilla tehtävästä työstä.

 

Potilaat tarvitsevat lääkäreitä, joilla on paras mahdollinen tieto uusista hoidoista

Tutkivat lääkeyritykset kehittävät lääkkeitä ja hoitomenetelmiä, jotka ovat usein hyvin monimutkaisia. Niistä pitää siksi kertoa perusteellisesti myös terveydenhuollon ammattilaisille, jotta niiden käyttö onnistuisi parhaalla mahdollisella tavalla. Kuka muu tuntisi lääkkeen ja sen tehon ja turvallisuuden paremmin kuin se, joka on kehittänyt sitä 10–12 vuotta molekyylistä valmiiksi lääkkeeksi?

Tämän vuoksi lääkeyritykset tukevat terveydenhuollon ammattilaisten koulutusta niin kongresseissa kuin koulutustilaisuuksissakin: niissä lääkärit saavat tietoa tuoreimmista lääketieteellisistä tutkimuksista ja myös uusista lääkkeistä. Mielestäni on suorastaan lääkeyrityksen velvollisuus opastaa omien lääkkeidensä oikeassa ja turvallisessa käytössä. On kuitenkin hyvä muistaa, että lääkeyritysten tarjoama koulutus on kuitenkin vain osa kokonaisuutta, sillä pääsääntöisesti lääkäreiden täydennyskoulutuksesta vastaavat heidän työnantajansa, terveydenhuollon organisaatiot.

 

Mitä julkistaminen pitää sisällään? 

Julkistettaviin tietoihin kuuluvat kaikki lääkeyritysten lääkäreille tai terveydenhuollon organisaatioille maksamat taloudelliset etuudet, joita ovat mm. koulutusten järjestämisen tukeminen, matka- ja majoituskustannukset, puhujapalkkiot sekä muu asiantuntijakonsultointi ja tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan liittyvä yhteistyö.

Tiedot julkistetaan palkkioita saaneen henkilön nimellä, jos henkilöltä on saatu suostumus - lääkeyritys siis kerää suostumuksen jokaiselta lääkäriltä erikseen. Ilman suostumusta tiedot voidaan julkistaa vain yhteenvetona. Tutkimukseen ja tuotekehitykseen liittyvät etuudet julkistetaan yhteissummana kilpailulainsäädännöllisistä syistä. 

Suurin osa lääkäreistä antaa suostumuksensa tietojen julkaisemiseen, ja määrä on kasvanut ensimmäisistä julkaisuvuosista. Avoimuus lisää luottamusta, ja Lääkäriliitto onkin jatkuvasti kannustanut jäseniään antamaan suostumuksensa tietojensa julkistamiselle. Samaa toivovat lääkeyritykset.

 

Yhteistyötä tarvitaan jatkossakin

On potilaan edun mukaista, että lääkäri kouluttautuu ja pitää itsensä ajan tasalla uusista lääkkeistä ja hoitomuodoista. Yhtä lailla lääkkeitä kehittävien yritysten kannalta on oleellista, että heillä on potilastyötä tekevien lääkäreiden näkemys ja asiantuntemus käytettävissään. 

Itse ainakin toivon, että minua hoitavalla lääkärillä on käytössään uusin ja paras mahdollinen tieto käytettävissä olevista hoitomuodoista. Sen vuoksi myös lääketeollisuuden ja terveydenhuollon ammattilaisten välinen yhteistyö on tarpeen. Yhtä tärkeää on myös siihen liittyvä läpinäkyvyys.

Kati Nyman
Kommentit (0)
 

Kommentoi
Kommentoinnin yhteydessä kerättävät tiedot on tarkoitettu vain kommentoinnin pitämiseksi asiallisena. Kommentoinnin yhteydessä annettuja tietoja ei tallenneta asiakasrekisteriin, eikä niitä käytetä tai luovuteta muuhun tarkoitukseen.
Nimesi Sähköpostiosoitteesi (ei näy julkisesti)
Kommenttisi
Varmistus robottien varalta: Mitä onkaan kahdeksan ynnä neljä?
Välitä Taloustaidon ylläpidolle huomiosi siitä, että kommentti on mielestäsi asiaton ja toivoisit sen poistamista.
Voit myös halutessasi antaa lisätietoja ylläpidolle:
Haluatko varmasti poistaa kommentin?

Blogit