veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Saatko osinkona osakkeita? Osinko-osake on verotettavaa osinkotuloa kuten rahanakin maksettu osinko

Saatko osinkona osakkeita? Osinko-osake on verotettavaa osinkotuloa kuten rahanakin maksettu osinko
18.7.2019

Osinkona saatu osake on osingonsaajan veronalaista osinkotuloa samaan tapaan kuin rahana maksettu osinko.

Jos osinko maksetaan osakeyhtiön osakkeina, osingon määrä on sama kuin osakkeiden käypä arvo päivänä, jolloin osinko on nostettavissa, Verohallinto tiedottaa. Osinko on nostettavissa osingon maksupäivänä tai osingonjakopäätöspäivänä, jos päätöksessä ei ole mainittu erillistä maksupäivää.

Julkisesti noteeratun yhtiön osakkeen käypä arvo on osakkeen kyseisen päivän painotettu keskihinta.

Osingon maksaja ilmoittaa maksamansa osingon vuosi-ilmoituksella Verohallinnolle, jolloin osinko näkyy osingonsaajan esitäytetyllä veroilmoituksella.

Jos osingon maksun yhteydessä ei ole maksettu rahaosinkoa, josta maksaja olisi voinut tehdä ennakonpidätyksen, saaja maksaa veron jäännösverona. Jos samassa yhteydessä maksetaan myös rahaosinkoa, esimerkiksi osinkona jaettujen osakkeiden murto-osat maksetaan rahana, maksaja toimittaa ennakonpidätyksen enintään rahaosingon suuruisena.

Osingonsaaja voi välttyä mahdolliselta jäännösverolta hakemalla ennakkoveroa tai lisäennakkoa. Rajoitetusti verovelvollisille mahdollinen puuttuva lähdevero yleensä määrätään maksettavaksi erillisellä päätöksellä.

Kun myy osinkona saatuja osakkeita, niiden hankintameno on osakkeen käypä arvo kokonaisuudessaan, vaikka osa osinkotulosta saattaa olla verovapaata tuloa. Osakkeen omistusaika alkaa, kun osinko ollut nostettavissa.

Jos osinko maksetaan yhtiön hallussa olevilla osakkeilla, yleisesti verovelvollisen osingonsaajan pitää maksaa varainsiirtoveroa ja antaa varainsiirtoveroilmoitus.

Jos osingonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen, osingonmaksaja on velvollinen perimään ja tilittämään varainsiirtoveron rajoitetusti verovelvollisen osingonsaajan puolesta. Jos yhtiö maksaa ja ilmoittaa varainsiirtoveron osingonsaajan puolesta, osingonsaajan ei tarvitse erikseen antaa varainsiirtoveroilmoitusta.

Varainsiirtoveroa ei tarvitse maksaa, jos osingonsaajan varainsiirtovero on alle 10 euroa.

Lue lisää muuna kuin rahana maksetun osingon verotuksesta Verohallinnon verkkosivuilta

Minna Petäinen

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti