veronmaksajat.fi

VEROT

Miten osakesäästötilin varoja verotetaan perintöverotuksessa?

Miten osakesäästötilin varoja verotetaan perintöverotuksessa?
29.11.2019

Olen iäkäs ja aion avata osakesäästötilin vuonna 2020. Miten vainajan osakesäästötiliä kohdellaan rintaperillisteni perintöverotuksessa?

Verojuristi Janne Sorsa vastaa:

Osakesäästötiliä koskeva sopimus lakkaa osakesäästötilin säästäjän kuollessa. Oikeus varoihin siirtyy säästäjän oikeudenomistajille. Oikeudenomistajia voivat olla esimerkiksi vainajan aviopuoliso, perilliset ja testamentinsaajat.

Sopimuksen lakkaamisesta huolimatta osakesäästötiliin liitetyt arvo-osuustili ja talletustili säilyvät sellaisenaan olemassa, ja näillä tileillä olevat varat kuuluvat kuolinpesälle.

Osakesäästötilisopimuksen lakkaamisesta verovelvollisen kuoleman takia ei synny tuloverotuksessa veronalaista tuloa eikä vähennyskelpoista tappiota.

Osakesäästötilin osakkeet ja rahavarat ovat perintöverotettavia varoja.

Osakkeet arvostetaan perintöverotuksessa kuolinhetken käyvän arvon mukaan. Perittyjen osakkeiden hankintamenoksi katsotaan niiden perintöverotuksessa käytetty verotusarvo. Talletustilillä olevat rahavarat otetaan vainajan perintöverotuksessa huomioon kuten millä tahansa muillakin vastaavilla tileillä olevat varat.

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti