veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Lahja ulkomailta – meneekö lahjasta veroa?

Lahja ulkomailta – meneekö lahjasta veroa?
26.11.2018

Vanhempani asuvat Australiassa. Miten heiltä saatua rahalahjaa tai ennakkoperintöä verotetaan Suomessa? Millaisia ilmoituksia teen lahjasta verottajalle? Minä asun Suomessa.

Verojuristi Merja-Liisa Huolman-Lakari vastaa:

Jos lahjan saaja tai antaja asuu verovelvollisuuden alkaessa Suomessa, on lahjansaajalla velvollisuus maksaa saamastaan omaisuudesta lahjaveroa Suomeen.

Henkilön katsotaan asuvan Suomessa, jos hänellä on käytettävissään vain yksi vakituiseen asumiseen tarkoitettu asunto, joka sijaitsee Suomessa.

Lahjaveroa joudut maksamaan, mikäli saamasi rahalahjan arvo on 5 000 euroa tai enemmän. Jos olet saanut kolmen vuoden aikana samalta antajalta useita lahjoja, joiden yhteisarvo ylittää verollisen rajan, lahjojen käyvät arvot lasketaan yhteen ja verotus toimitetaan tämän yhteissumman perusteella. Koska saat lahjan vanhemmiltasi, lahjavero määräytyy ensimmäisen eli halvemman veroluokan mukaan.

Lahjojen yhteenlaskussa ei oteta huomioon lahjoja, joista ei makseta lahjaveroa. Tällaisia lahjoja ovat esimerkiksi ulkomainen lahja, johon Suomella ei ole verotusoikeutta, luovutus, jossa vastike on enemmän kuin ¾ saadun omaisuuden arvosta tai enintään 4 000 euron henkilökohtaiseen käyttöön tuleva koti-irtaimistolahja tai verovapaat kasvatus-, koulutus- tai elatuslahjat.  

Ennakkoperinnöstä maksetaan lahjaveroa samoin kuin lahjastakin silloin, kun ennakkoperintö saadaan, mutta ennakkoperintö otetaan huomioon myös perintöverotuksessa. 

Lahjan- tai ennakkoperinnönsaajan on annettava lahjaveroilmoitus kolmen kuukauden kuluessa lahjan saamisesta. Jos lahjan tai lahjojen yhteisarvo jää alle verotettavan määrän, lahjaveroilmoitusta ei tarvitse antaa, ellei Verohallinto sitä erikseen vaadi.

Lahjaveroilmoituksen voi tehdä verkossa tai paperilomakkeella. 

Rahat, verot, työ & eläke, koti